Банківське право

Організаційна структура банківського нагляду в Україні

Здійснення банківського нагляду є однією із основних функцій Національного банку. Правовий статус служби банківського нагляду в Україні визначено в Законі “Про Національний банк України”,Законі “Про банки і банківську діяльність” а також в Положенні, затвердженому Постановою Правління НБУ № 380 від 17.11.97 р.

Система банківського нагляду скоординована за вертикаллю і має кілька рівнів:

 • Комісія Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків. Це спеціально створений для проведення скоординованої, зваженої та послідовної політики щодо здійснення нагляду за діяльністю
 • зваженої та послідовної політики щодо здійснення нагляду за діяльністю банків підрозділ. Комісія наділена повноваженнями у сфері реєстрації банків, ліцензуванні банківської діяльності, виносить висновки щодо створення іноземних банків, вносить пропозиції щодо призначення тимчасової адміністрації тощо.
 • Заступник Голови Правління НБУ.
 • Департаменти банківського нагляду НБУ.
 • Начальник територіального управління НБУ.
 • Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків при територіальному управлінні НБУ.
 • Відділ банківського нагляду територіального управління НБУ.

Банківський нагляд здійснюється за певними напрямками,які визначають відповідні підрозділи. Це:

 • реєстрація банків і ліцензування банківської діяльності;
 • економічний аналіз, розроблення нормативів;
 • інспектування;
 • нагляд за банками.

Безпосередньо процес нагляду за діяльністю банків здійснює територіальне управління НБУ. При виявленні порушень,територіальне управління вирішує питання з керівництвом, банку про проведення спільної наради. Якщо це не ефективно, чи така нарада не може відбутись, начальник регіонального управління приймає рішення про проведення інспекції. В разі виявлення недоліків, начальник пропонує вжити заходів щодо їх усунення та надати листа із зобов’язаннями, а при невиконанні — виносить попередження керівництву банку.

Голова Правління банку має право знати про підсумки інспекції і подальші дії регіонального управління.