Банківське право

Правові засади визначення курсу гривні до іноземних валют

Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні) курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних цінностей в іноземних, валютах, а, також, у, розрахункових, (клірингових), одиницях.

Офіційний курс; гривні до іноземних валют,міжнародних розрахункових одиниць і тимчасових грошових одиниць встановлює Національний банк України..

Порядок, періодичність встановлення та використання курсу визначається Положенням, про встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют,затвердженим Постановою Правління Національного банку України № 98 від 06.03.2001.

Офіційний курс гривні до іноземних валют резидентами та нерезидентами України використовують для здійснення бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Разом з тим, Національний банк встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют без зобов’язання здійснювати за ним. операції з купівлі-продажу іноземної валюти.

Залежно від виду валюти, офіційний курс гривні до іноземних валют встановлюється:

  • щоденно — для вільно конвертованих валют та для іноземних валют інших країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України;
  • один раз на місяць — для інших іноземних валют;
  • один раз на місяць повторно — для спеціальних прав запозичення.

Національний банк у межах своїх повноважень щодо забезпечення стабільності гривні може впливати на формування офіційного валютного курсу в результаті купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.