Банківське право

Правове регулювання акредитиву

Акредитив — договір, що містить зобов’язання банку-емітента, згідно якого цей банк, за дорученням, клієнта (заявника акредитива) або від свого імені, проти документів, які відповідають умовам, акредитива, зобов’язаний виконати платіж, на користь бенефіціара (особи, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив),чи доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж

Правове регулювання розрахунків акредитивами здійснюється відповідно до Інструкції “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” та Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів в редакції 1993 року (публікація Міжнародної торгової палати N 500 у частині, що не суперечить чинному законодавству,у тому числі нормативно-правовим. актам Національного банку).

За своєю суттю,акредитив — це договір, який відокремлений від, договору купівлі-продажу або іншого контракту,на якому він може базуватися,навіть якщо в акредитиві є посилання на них. За операціями з акредитивами всі зацікавлені сторони мають справу тільки з документами, а не з товарами, послугами або іншими видами виконання зобов’язань,з якими можуть, бути пов’язані ці документи.

Банк-емітент,може,відкривати,такі,види,акредитивів:

  • покритий — акредитив, для здійснення платежів за якими завчасно бронюються кошти платника у повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або у виконуючому банку, при чому кошти заявника акредитива бронюються на аналітичному рахунку "Розрахунки за акредитивами" відповідних балансових,рахунків;
  • непокритий — акредитив,оплата за яким,у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту.

Акредитив може бути відкличним або безвідкличним. Це зазначається на кожному акредитиві. У разі відсутності такої позначки акредитив вважається безвідкличним.

Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення бенефіціара (наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором, дострокової відмови банком-емітентом від гарантування платежів за акредитивом).

Безвідкличний акредитив — це акредитив, який може бути анульований, або умови якого можуть бути змінені тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий, і банку-емітента. Це тверде зобов’язання банку-емітента сплатити кошти в порядку та в строки, визначені умовами акредитива, якщо документи, що передбачені ним, подано до вказаного в акредитиві банку, або банку-емітенту з дотриманням строків та умов акредитива.

Відносини між. банком-емітентом. та авізуючим чи виконуючим, банком регулюються договорами, в яких передбачається розмір комісійних винагород за авізування та інші витрати, пов’язані з відкриттям і виконанням, акредитива, а також; відповідальність сторін щодо оплати документів згідно умов акредитива тощо.

Для відкриття акредитива клієнт" подає до банку-емітента заяву на акредитив. Акредитив має містити лише ті умови,які банк; може перевірити документально. Банк-емітент, прийнявши заяву, визначає спосіб виконання акредитива, авізуючий та виконуючий банки і здійснює відповідні бухгалтерські записи. Якщо відкривається покритий акредитив,депонований у виконуючому банку, який не є банком-емітентом, то заявник; подає до банку-емітента, крім заяви, платіжне доручення на перерахування коштів для бронювання їх у виконуючому банку. Банк-емітент перераховує кошти заявника на аналітичний рахунок; " Розрахунки за акредитивами" у виконуючому банку та повідомляє його про умови акредитива. Акредитив вважається відкритим, після того,як здійснено відповідні бухгалтерські записи за рахунками та надіслано повідомлення про відкриття та умови акредитива бенефіціару. Дата виконання платіжних доручень,наданих разом, із заявою на акредитиву дата повідомлення бенефіціару повинні співпадати.

На відкриття непокритого акредитива платник; подає заяву. Банк-емітент не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви від клієнта інформує виконуючий (авізуючий) банк; про відкриття акредитива, шляхом

інформує виконуючий (авізуючий) банк про відкриття акредитива, шляхом надсилання йому електронною поштою (іншими засобами зв’язку, що передбачені договорами між; банками),заяви або повідомлення. Про відкриття та умови акредитива виконуючий (авізуючий) банк повідомляє бенефіціара (авізує акредитив) протягом. 10 робочих днів з дня отримання повідомлення від банку-емітента (авізуючого банку).

Після відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) бенефіціар подає виконуючому банку потрібні документи, що передбачені умовами акредитива,разом, з реєстром, документів за акредитивом Виконуючий банк ретельно перевіряє подані бенефіціаром документи щодо дотримання всіх умов акредитива і, в разі порушення хоча б однієї з умов, не проводить виплати за акредитивом,про що інформує бенефіціара і надсилає повідомлення до банку-емітента для отримання згоди на оплату документів з розбіжностями. Зазначене повідомлення має містити повний перелік розбіжностей з умовами акредитива, виявлених під час перевірки.

У всіх акредитивах обов’язково має передбачатися дата закінчення строку і місце подання документів для платежу. Дата, яку зазначено в заяві, є останнім днем, для подання бенефіціаром. до оплати реєстру документів за акредитивом та документів, передбачених умовами акредитива.