Банківське право

Правове регулювання використання розрахункових чеків

Розрахункові чеки використовуються тільки для безготівкових перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок; одержувача коштів і не підлягають сплаті готівкою. Так; підприємствам, не дозволяється здійснювати обмін розрахункового чека на готівку та отримувати здачу з суми чека готівкою. Фізичні особи мають таке право, але в сумі, що не перевищує 20 відсотків від суми чека. Розрахункові чеки брошуруються у чекові книжки по 10,20,25 аркушів,а для здійснення фізичними особами одноразових операцій — виготовляються як окремі бланки.

Для гарантованої оплати розрахункових чеків, чекодавець одночасно із поданням, заяви на видачу чекової книжки подає до банку-емітента платіжне доручення для перерахування (бронювання) коштів на окремий аналітичний рахунок. Чекова книжка видається на суму,що не перевищує залишок; коштів на рахунку чекодавця і може використовуватися для розрахунків з будь-яким конкретним постачальником, або з різними постачальниками. Строк дії чекової книжки — один рік. Щодо чеків, то їх банк; також; може видати на суму що не перевищує залишку на рахунку,або суму,що внесена чекодавцем готівкою. Розрахункові чеки для одноразового розрахунку фізичної особи дійсні 3 місяці з дати їх видачі.

Розрахунковий чек із чекової книжки пред’являється до оплати в банк чекодержателя протягом. 10 днів від дати виписки. Чекодавець виписує чек під час здійснення платежу і видає за отримані ним товари (виконані роботи, надані послуги) із заповненням усіх необхідних реквізитів, підписами і печаткою. Розрахунковий чек приймається чекодержателем безпосередньо від чекодавця,на ім’я якого оформлено документи про отримання продукції (виконання робіт,надання послуг).

Чекодержатель повинен перевірити розрахунковий чек щодо:

  • відповідності встановленому зразку;
  • правильності заповнення;
  • відсутності виправлень;
  • відповідності суми корінця чека, сумі зазначеній в чеку;
  • терміну дії;
  • достатності залишку ліміту за чековою книжкою для оплати чека;
  • наявність чіткого відбитку штампу або печатки банку та даних чекодавця,а також можливості встановити особу пред’явника розрахункового чека за документами, що її посвідчує.

Після цього чекодержатель відрізає чек від, корінця, проставляє календарний штемпель,підпис та робить відмітку про прийняття до оплати розрахункового чека.

Банк-емітент може відмовитись від оплати розрахункового чека, якщо:

  • чек або реєстр чеків заповнено з порушенням, або є виправлення чи замість підпису стоїть факсиміле;
  • чек виписаний чекодавцем на суму, більшу, ніж заброньована на аналітичному рахунку " Розрахунки чеками".