Банківське право

Поняття та зміст валютного регулювання. Правові засади ліцензування валютних операцій

Резиденти:

 • юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України;
 • дипломатичні, консульські,торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності.

Нерезиденти:

 • фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства),які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;
 • юридичні особи, суб’єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,представництва тощо),з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб’єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб’єктів підприємницької діяльності України;
 • розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва,міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також: представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України.

Валютні операції здійснюються банками та іншими фінансовими установами на підставі ліцензії Національного банку. Ліцензії на право здійснення валютних операцій, залежно від тривалості та періодичності їх здійснення,можуть бути кількох видів.

Генеральні ліцензії видаються банкам,фінансовим установам, на здійснення валютних операцій,що не потребують індивідуальної ліцензійна весь період дії валютного регулювання. На підставі генеральної ліцензії, банки можуть відкривати на території України пункти обміну іноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншими юридичними особами — резидентами.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам, і нерезидентам на здійснення разової валютної операції, на період, необхідний для здійснення такої операції. Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторін валютної операції означає також: дозвіл на її здійснення іншою стороною або третьою особою, яка має відношення до цієї операції, якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії. Перелік операцій, які потребують індивідуальної ліцензії, визначено в п. 4 ст. 5 Декрету “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”. Так, індивідуальна ліцензія необхідна для:

1. Вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей, за винятком:

 • вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами іноземної валюти на суму, що визначається Національним банком. України;
 • вивезення, переказування і пересилання за межі України фізичними особами — резидентами і нерезидентами іноземної валюти, яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;
 • платежів у іноземній валюті,які резиденти здійснюють за межі України на виконання зобов’язань у цій валюті перед нерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших майнових прав,за винятком, оплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
 • платежів у іноземній валюті за межі України у вигляді процентів за кредити,доходу (прибутку) від іноземних інвестицій.
 • вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення інвестиційної діяльності.

2. Ввезення, переказування, пересилання в Україну валюти України, проте суми у валюті України, що були вивезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон, можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну.

3. Надання і одержання резидентами кредитів в іноземній валюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановлені законодавством межі.

4. Використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

5. Розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами України, за винятком;

 • відкриття фізичними особами — резидентами рахунків у іноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
 • відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками;
 • відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами — дипломатичними, консульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також відкриття, рахунків, у, іноземній, валюті, філіями, та, представництвами підприємств, і, організацій, України, за, кордоном, що, не, здійснюють підприємницької діяльності.

6. Здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхом придбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або інших корпоративних прав, отриманих фізичними особами — резидентами як дарунок, або у спадщину.

7. Та інших передбачених законодавством випадках.