Банківське право

Правове регулювання використання готівкової іноземної валюти на території України

Усі суб’єкти господарювання на території України,зокрема нерезиденти, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, зобов’язані зберігати готівкову іноземну валюту в уповноважених банках. У касі підприємства може зберігатись готівкова іноземна валюта,але в межах ліміту залишку іноземної валюти в касі. Ліміт залишку встановлюється уповноваженим банком як в номіналі,так і в гривневому еквівалентна підставі клопотань підприємств з детальною аргументацією необхідності наявності такого ліміту. Для підприємств торгівлі,які мають ліцензію на торгівлю в іноземній валюті, ліміт, готівки, в, касі, визначається, на, основі, середньодобової, виручки, в іноземній валюті. Якщо ліміт залишку не встановлено, готівкова іноземна валюта підлягає повній інкасації в установи уповноважених банків.

Понадлімітні залишки готівкової іноземної валюти підлягають повній інкасації в установах уповноважених банків та зарахуванню на розподільчий рахунок в іноземній валюті юридичної особи — резидента. Якщо суб’єкти підприємницької діяльності працюють цілодобово,то закінченням робочого дня вважається початок операційного дня банку, в якому вони обслуговуються. Якщо юридичні особи — резиденти працюють у вихідні та святкові дні, то вони можуть перевищувати встановлені ліміти залишку іноземної валюти в касі з обов’язковою інкасацією понадлімітних залишків до установи уповноваженого банку не пізніше наступного робочого дня банку.

Готівкова іноземна валюта, одержана в банку, використовується виключно на цілі і заходи,з метою) здійснення яких вона отримана.

Використання готівкової валюти на території України здійснюється у відповідності до “Правил використання готівкової іноземної валюти на території України”,затверджених Постановою Правління Національного банку України № 119 від 26.03.1998 р.

Використання готівкової іноземної валюти з власних поточних рахунків юридичними, особами-резидентами та розташованим на території України представництвами юридичних осіб — нерезидентів дозволяється у визначених випадках.

 • Для забезпечення витрат працівників юридичних осіб — резидентів чи представництв юридичних осіб — нерезидентів на відрядження за кордон. При цьому необхідно подати до уповноваженого банку заявку з розрахунком витрат, але в сумі, що не перевищує на одного працівника 300 дол. США готівкою, на добу (чи еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним обмінним курсом НБУ). Для забезпечення транспортних витрат працівника за кордоном, у сумі до 1000 дол. США на одного працівника. Якщо сума витрат, на відрядження перевищує встановлені норми вивезення іноземної валюти,то для здійснення розрахунків за кордоном, використовується корпоративна пластикова картка однієї з міжнародних платіжних систем.
 • Для забезпечення витрат працівників іноземних дипломатичних,
 • Для забезпечення витрат працівників іноземних дипломатичних, консульських,торговельних та інших офіційних представництв,міжнародних організацій та їх філій, які користуються імунітетом, та дипломатичними привілеями,представництв юридичних осіб — нерезидентів,які не здійснюють підприємницької діяльності, на відрядження за кордон, що здійснюються згідно з кошторисом.
 • Для забезпечення експлуатаційних витрат юридичних осіб — резидентів, або постійних представництв юридичних осіб — нерезидентів, які мають власні транспортні засоби (орендують, фрахтують) для виконання рейсів за кордон (оплата пального,лоцманських послуг,аеронавігаційних послуг,митних та дорожніх зборів,стоянки тощо).
 • Для оплати праці працівників — нерезидентів, які працюють в Україні за контрактом (з юридичною особою — резидентом чи представництвом юридичної особи — нерезидента):
  • в офіційних представництвах та представництвах юридичних осіб — нерезидентів, які не здійснюють підприємницької діяльності;
  • у юридичних осіб — резидентів, постійний представництвах юридичних осіб — нерезидентів.

Фізична особа — нерезидент, може вивозити з України готівкову іноземну валюту, що одержана як оплата праці. Якщо ця сума перевищує встановлені чинним законодавством України норми вивезення іноземної валюти за кордон,то слід перерахувати зазначені кошти з власного рахунку в іноземній валюті, відкритого в уповноваженому банку України, на рахунок в іноземному банку чи вивезти за дозволом Національного банку України.

 • Для виконання зобов’язань ,передбачених статтями 116-119 Кодексу торговельного мореплавства, згідно з контрактом (угодою) на здійснення агентських послуг щодо виплат морським, агентом (юридичною особою — резидентом) готівкової іноземної валюти та/або дорожніх чеків міжнародних платіжних систем, у вільно-конвертованій валюті на експлуатаційні потреби капітану судна, що належить (зафрахтоване) судновласнику — нерезиденту.
 • Для відшкодування фізичним, особам, втрат у разі виникнення рекламацій,форс-мажорних обставин,що призвели до невиконання юридичною особою, яка надає послуги з оплатою в іноземній валюті, зобов’язань перед фізичною особою, яка сплатила в іноземній валюті вартість послуги.

Використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу або як застави дозволяється у разі відсутності у фізичних осіб, а також повноважних представників юридичної особи нерезидента — суб’єкта підприємницької діяльності, коштів у грошовій одиниці України і неможливості здійснення валютнообмінної операції через пункт обміну іноземної валюти за конкретних обставин в чітко передбачених випадках: на територіях митниць; на територіях вокзалів, аеропортів та портів; у разі надання суб’єктами підприємницької діяльності готельних послуг фізичним особам — нерезидентам з оплатою в іноземній валюті, у тому числі зі особам, —, нерезидентам, з, оплатою, в, іноземній, валюті, у, тому, числі, зі застосуванням дорожніх чеків міжнародних платіжних систем у вільно конвертованій валюті.

Використання готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється при здійснення резидентами — суб’єктами підприємницької діяльності торгівлі та надання послуг за межами України на транспортних засобах, що їм належать (орендовані,зафрахтовані або ті,що формуються в Україні), у таких випадках:

а) за реалізовані товари та надані послуги на повітряних, морських, річкових судах,у потягах та в автобусах;

б) за надані послуги з міжнародних пасажирських перевезень та поромних переправлень у прикордонних з Україною зонах.

У всіх інших випадках, використання готівкової іноземної валюти на території України як засобу платежу, а також як застави, дозволяється за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.