Банківське право

Правові засади здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті України

Зміст безготівкових розрахунків полягає у перерахуванні певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням, підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Банки здійснюють розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків. При здійсненні розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням, розрахункових документів на паперових носіях та в електронному вигляді.

Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорів, а саме:

 • платіжне доручення;
 • платіжна вимога-доручення;
 • платіжна вимога;
 • розрахунковий чек;
 • акредитив;
 • банківські платіжні картки;
 • вексель.

З іншого боку, застосування того чи іншого виду платіжного документа, залежить від мети здійснення розрахунків чи стягнення коштів та статусу суб’єкта,який подає до банку відповідне доручення про здійснення розрахунку чи списання коштів.

Банки приймають до виконання тільки розрахункові документи:

 • своїх клієнтів, відповідно до договору про розрахунково-касове обслуговування;
 • клієнтів,інших,банків,або,органів,державного,казначейства;
 • які надсилають безпосередньо інші банки або органи державного казначейства;
 • платіжні вимоги на примусове списання (стягнення) коштів, що оформлені державними виконавцями або податковими органами і на яких є підпис відповідального виконавця та відбиток штампа банку,що обслуговує;
 • платіжні вимоги безпосередньо від державних виконавців або податкових органів.

Банки повертають без виконання розрахункові документи, якщо:

 • у розрахунковому документі не заповнено, або заповнено невірно (з помилкою) хоча б один із реквізитів, заповнення якого передбачено його формою;
 • відсутні супровідні документи, надання яких є обов’язковим або закінчився строк, дії цих супровідних документів;
 • порушено інші вимоги.

У які строки і в якій послідовності банк: виконує розрахункові документи?

Розрахункові документи, що надійшли до банку протягом, операційного дня, банк виконує в день їх надходження, а документи, що надійшли після операційного часу, — наступного робочого дня. Проте, в договорі про розрахунково-касове обслуговування може бути передбачено здійснення банком операцій списання коштів з рахунків платника на підставі розрахункових документів, які надійшли до банку після операційного часу — в день їх надходження. За порушення цих строків, банк, що обслуговує платника, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Якщо до банку надійшло разом, кілька розрахункових документів, то при їх виконанні встановлюється така черговість:

 1. Платіжні вимоги, оформлені на підставі рішень судів.
 2. Розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів.
 3. Платіжні вимоги,оформлені на підставі інших виконавчих документів.
 4. Усі інші документи виконуються у порядку їх послідовного надходження.