Банківське право

Відповідальність за порушення валютного законодавства України

За порушення порядку здійснення валютних операцій,чинне законодавство, зокрема ст. 16 Декрету “Про систему валютного регулювання та валютного контролю”,Положення “Про валютний контроль України” та інші нормативно-правові акти передбачають відповідальність суб’єктів валютних правовідносин.

Відповідальність банків та фінансових установ.

  • Здійснення комерційними банками або фінансово-кредитними установами операцій з валютними цінностями, що потребують генеральної ліцензії, без її одержання, тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій, з виключенням банку з Реєстру банків,їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ або без такого виключення.
  • Торгівля іноземною валютою без одержання ліцензії НБУ та/або з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України тягне за собою накладення штрафу в сумі,еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним, курсом НБУ на день здійснення таких операцій,з виключенням банку з Реєстру банків,їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ або без такого виключення.
  • Невиконання уповноваженими банками зобов’язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов’язань резидентів, тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від, суми (вартості) іноземної валюти,що була зафіксована у дорученні резидента.
  • Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині запобігання проведенню резидентами і нерезидентами через ці банки незаконних валютних операцій тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі 25% від суми (вартості) валютних операцій, здійснених резидентами та нерезидентами через ці банки з порушенням чинного законодавства. У разі використання в розрахунках іноземної валюти штраф сплачується у валюті України за обмінним, курсом Національного банку України на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.
  • Нездійснення уповноваженими банками функцій агента валютного контролю в частині своєчасного інформування у випадках та в порядку, установленому законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов’язаного з проведенням, ними валютних операцій, тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій,про які уповноважений банк,згідно

з проведенням, ними валютних операцій, тягне за собою штраф у розмірі 5% від суми (вартості) валютних операцій, про які уповноважений банк, згідно зі встановленим, порядком, зобов’язаний був проінформувати відповідні державні органи. Відсутність в уповноважених банках документів, що підтверджують правомірність проведення ними валютних операцій своїх клієнтів, за умови, що з дати здійснення цих операцій минуло не більше п’яти років, кваліфікується як нездійснення цими банками функцій агента валютного контролю.

Відповідальність фізичних та юридичних осіб резидентів та нерезидентів.

  • Здійснення резидентами і нерезидентами операцій з валютними цінностями, що потребують одержання індивідуальної ліцензії НБУ без її одержання тягне за собою накладення штрафу в сумі,еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких операцій.
  • Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту без участі уповноваженого банку або здійснення розрахунків, між, резидентами, і, нерезидентами, в, межах, торговельного обороту у валюті України без одержання індивідуальної ліцензії НБУ, тягне за собою накладення штрафу на резидента в розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках,перерахованій у, валюту, України, за, обмінним, курсом, НБУ, на, день, здійснення, таких операцій (при розрахунках у валюті України — на суму таких розрахунків).
  • Невиконання резидентами вимог; щодо порядку та строків декларування валютних цінностей та іншого майна тягне за собою таку відповідальність:

3 порушення строків декларування — накладення штрафу в розмірі 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожний день порушення;

3 порушення порядку декларування — накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Одержання резидентами кредитів,позик; в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів тягне за собою накладення штрафу в сумі, еквівалентній одному відсотку розміру одержаного кредиту чи позики і перерахованій у національну валюту України за офіційним, обмінним, курсом Національного банку України на день одержання кредиту,позики,з подальшою обов’язковою реєстрацією зазначених договорів.

З метою; захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності банків,постановою Правління Національного банку України для уповноважених банків може бути встановлений інший строк сплати штрафів, ніж це передбачено чинним порядком, але такий строк сплати штрафів не може перевищувати двох років. Проте зменшення розмірів сум. штрафних санкцій є неприпустимим.

Постанова про притягнення до відповідальності може бути оскаржена в судовому порядку. Відповідачем, в цьому випадку виступає Національний банк; України. Проте,слід пам’ятати,що оскарження постанови не припиняє її виконання.

Крім цього необхідно зазначити, що незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії),якщо наявність такого дозволу (ліцензії) є обов’язковою, тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.