Банківське право

Судова практика. Роз`яснення Вищого господарського суду

Згідно Закону " Про банки і банківську діяльність", кредитування господарюючих суб’єктів здійснює банк, а не його структурні одиниці (відділення,філії). Отже,якщо це передбачено відповідними повноваженнями структурної одиниці (положення,статут,довіреність),остання має право укладати кредитні договори від імені банку. Стороною за договором, у таких випадках є банк,а не його структурна одиниця. Якщо структурна одиниця банку (відділення, філія) одержала від банку належним, чином оформлені повноваження на укладання кредитних договорів від імені банку, відсутність в тексті договору посилання на те, що цей договір укладений від, імені банку за наданими повноваженнями не може бути підставою для визнання договору недійсним. За цих обставин слід вважати, що договір укладений від імені банку. Якщо структурна одиниця банку не одержала відповідних повноважень і уклала кредитний договір від імені банку,а останній у подальшому письмово схвалив цю угоду, то у таких випадках слід керуватись ст. 63 Цивільного кодексу України.