Банківське право

Правове регулювання одержання та використання готівки

Підприємства (підприємці) при одержанні готівки із свого поточного рахунку, повинні вказати у грошовому чеку цільове призначення стягненої суми та суть операції, що планується здійснити. Більше того, на банки покладається обов’язок ідентифікації осіб — клієнтів, які здійснюють значні або сумнівні операції з повідомленням про це правоохоронних органів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних” такими критеріями,зокрема щодо операцій у сфері готівкового обігу та розрахунків є:

  • різке збільшення на рахунку клієнта у фінансовій установі суми коштів,внесених у готівковій формі,з подальшим переказом. цих коштів особі, яка не пов’язана з клієнтом договірними відносинами;
  • зарахування протягом, дня на відкритий клієнтом. у банку рахунок коштів від кількох учасників ринку фінансових послуг, які того самого дня різними способами переводяться у готівку, або переказуються на інший рахунок, внаслідок чого на кінець операційного дня на такому рахунку не залишається коштів або їх сума істотно зменшується;
  • списання з рахунка або зарахування на рахунок юридичної особи коштів у готівковій формі, не пов’язане з характером діяльності цієї юридичної особи;
  • здійснення операцій, за умови, що безготівкові розрахунки за ними перевищують еквівалент; 50 000 євро або розрахунки готівкою перевищують еквівалент 10 000 євро (за офіційним, курсом, гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком),з: відкриття вкладу (депозиту) на користь третьої особи з внесенням на нього коштів у готівковій чи безготівковій формі, зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з переказом її того самого операційного дня іншій особі, переказу клієнтом коштів на певний рахунок за незначний проміжок часу,переказу коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою, зарахування коштів на щойно відкритий рахунок, зарахування або списання коштів (у тому числі з виплатою їх готівкою) особою, операції за рахунками якої, як правило, є незначними і не здійснювалися протягом, тривалого часу (три місяці і більше),або нещодавно створеною юридичною особою.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахункові операції в готівковій, безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноважені банки та суб’єкти підприємницької діяльності,які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти, зобов’язані проводити їх на повну суму покупки (послуги) через зареєстровані,опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій з роздрукуванням відповідних розрахункових документів. Порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій здійснюється у відповідності до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,громадського харчування та послуг” від 6.07.1995 р. №265.