Банківське право

Припинення договору банківського рахунку та закриття рахунку

Порядок закриття рахунків у банках є визначений в інструкції “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валютах.” Поточні рахунки закриваються:

  • на підставі заяви власника рахунку;
  • на підставі рішення органу, що здійснює ліквідацію чи реорганізацію підприємства;
  • на підставі відповідного рішення суду або господарського суду;
  • на інших підставах,передбачених чинним законодавством чи договором.

Датою закриття рахунку вважається день, наступний за днем, останньої операції за рахунком.

Депозитні рахунки закриваються після закінчення терміну депозитного договору,або на підставі заяви клієнта про його розірвання.