Банківське право

Правові засади примусового списання (стягнення) коштів з рахунку клієнта банку

Особливим, елементом, управління банківським рахунком, є процедура примусового списання, коштів з рахунку. Застосування цього механізму може мати місце тільки у передбачених законом, випадках, оскільки гроші згідно цивільного законодавства є об’єктом права власності. Тому, за загальним правилом, без згоди юридичної чи фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності, стягнення (списання) коштів, що знаходяться на їх рахунках в банках, не допускається, за винятком, випадків встановлених законом, а саме:

  • на підставі виконавчих документів, передбачених законами України;
  • на підставі рішень податкових органів;
  • на підставі визнаних претензій.

Як правило,примусове стягнення застосовується:

  • стосовно недоїмок до бюджетів і державних цільових фондів, за податками та обов’язковими платежами, стягнення фінансових санкцій до бюджету тощо;
  • за рішеннями судових органів;
  • щодо визнаної боржником суми претензії при досудовому врегулюванні господарських спорів.

Безспірне стягнення коштів здійснюється на підставі розрахункових документів,а саме платіжної вимоги, що пред’являється юридичними особами, які мають право застосовувати примусове стягнення коштів.

Банки виконують платіжні вимоги на примусове списання коштів з усіх рахунків:

  • підприємству тому числі поточних, депозитних, відкритих за рахунок цього підприємства, для здійснення розрахунків за акредитивами;
  • з вкладних (поточних і депозитних) рахунків фізичних осіб.

У разі надходження до банку рішення суду про стягнення коштів, воно підлягає негайному виконанню, за винятком введення мораторію при тимчасовій адміністрації банку чи фінансової установи.

Якщо коштів на рахунку е недостатньо, а банк: одержує документи про безспірне стягнення коштів?

Платіжні вимоги стягувачів приймаються банком до виконання незалежно від наявності достатнього залишку коштів на рахунку платника і можуть виконуватись частково в межах наявного залишку, а в невиконаній сумі повертаються разом, з усіма супровідними документами.

Чи можна відкликати платіжну вимогу ?

Стягувач може відкликати платіжну вимогу в будь-який час до списання коштів з рахунку платника, шляхом подання до банку (що обслуговує стягувача) листа про відкликання. Розрахунковий документ відкликається тільки у повній сумі.

Які. гарантії забезпечення прав при необрунтованому списанні коштів?

Відповідальність, за, необрунтоване, примусове, списання, коштів, та недостовірність даних у розрахункових документах, а також обов’язок відшкодування збитків, завданих внаслідок безпідставного примусового списання, покладається на стягувача коштів.

Більше того, з цього приводу, Вищий Господарський Суд України дав такі розяснення: якщо з підприємства,установи,організації у безакцептному порядку стягнуто суми з порушенням чинного законодавства, тобто, коли законом чи договором, не надано право на безакцептне стягнення,або у разі порушення встановленого порядку чи строку такого стягнення, позов про зворотне стягнення необґрунтовано списаних сум. підлягає задоволенню без розгляду заперечень відповідача щодо суті спору. У цьому випадку,до стягувача може бути застосована майнова відповідальність за необґрунтоване безакцептне списання коштів,якщо такі санкції передбачені чинним, законодавством чи укладеним сторонами договором.