Банківське право

Особливості розрахунків в електронних системах типу "клієнт-банк"

Для оперативного ведення клієнтом. своїх рахунків у банку та обміну технологічною інформацією клієнти можуть застосовувати програмно-технічний комплекс "клієнт; банку — банк".

Система "клієнт-банк" є складовою програм автоматизації банківської діяльності та джерелом. надходження розрахункових документів через системи автоматизації банку (САБ) до системи електронних платежів Національного банку чи внутрішньої платіжної системи і складається з клієнтської та банківської частини.

Клієнтська частина системи "клієнт-банк" забезпечує автоматичне ведення поточного стану рахунку клієнта в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі. Тобто, клієнт; подає до банку електронні розрахункові документи. При цьому не дозволяється формування клієнтами електронних розрахункових документів на підставі розрахункових документів, які мають додатки (реєстр чеків,реєстр документів за акредитивом тощо),а також формування стягувачем електронних розрахункових документів на підставі платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів. Ці платіжні вимоги надсилаються клієнтом, до банку на паперових носіях. Юридичною підставою для роботи клієнта за допомогою системи "клієнт-банк" і оброблення банком, його електронних розрахункових документів є окремий договір між ним. і банком. У договорі обовязково мають обумовлюватися права, обов’язки та відповідальність сторін, порядок; вирішення спорів у разі їх виникнення тощо.