Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів
Жданова І.В. (ред).

Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

Навчальний посібник. - Х.: ХНУВС, 2014. - 516 c.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Професійна психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів». У ньому висвітлено загальні та спеціальні питання професійно-психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ. 

Рекомендується для використання у навчальному процесі підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання; у професійній діяльності працівників слідчих підрозділів та практичних психологів.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКА ОВС
1.1. Поняття професійно-психологічної підготовки
1.2. Психологічна готовність працівника ОВС, її компоненти21 
1.3. Професійна компетентність, професіоналізм працівника ОВС23 
1.4. Мотивація професійної діяльності працівника ОВС32 
1.5. Сутність операційної складової професіоналізму працівника ОВС35 
1.6. Поняття професіографії. Структура професіограми слідчого.47 
РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС50 
2.1. Професійне становлення працівника ОВС50 
2.1.1. Поняття професійного становлення особистості50 
2.1.2. Психологічні особливості криз професійного становлення67