Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів
Жданова І.В. (ред).

Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

Навчальний посібник. - Х.: ХНУВС, 2014. - 516 c.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми навчального курсу «Професійна психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів». У ньому висвітлено загальні та спеціальні питання професійно-психологічної підготовки працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ. 

Рекомендується для використання у навчальному процесі підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання; у професійній діяльності працівників слідчих підрозділів та практичних психологів.

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКА ОВС
1.1. Поняття професійно-психологічної підготовки
1.2. Психологічна готовність працівника ОВС, її компоненти21 
1.3. Професійна компетентність, професіоналізм працівника ОВС23 
1.4. Мотивація професійної діяльності працівника ОВС32 
1.5. Сутність операційної складової професіоналізму працівника ОВС35 
1.6. Поняття професіографії. Структура професіограми слідчого.47 
РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС50 
2.1. Професійне становлення працівника ОВС50 
2.1.1. Поняття професійного становлення особистості50 
2.1.2. Кризи професійного становлення особистості59 
2.1.3. Психологічні особливості криз професійного становлення67 
2.2. Професійна деформація особистості працівників ОВС76 
2.2.1. Зміст і прояви професійної деформації76 
2.2.2. Профілактика професійної деформації особистості працівників органів внутрішніх справ82 
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ88 
3.1. Психотехніка професійного спостереження за об`єктами та обстановкою88 
3.2. Особливості пізнавальної діяльності слідчого100 
3.2.1. Увага101 
3.2.2. Пам`ять 103 
3.2.3. Мислення111 
3.2.4. Уява 118 
РОЗДІЛ 4. ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ124 
4.1. Поняття, структура та функції спілкування124 
4.2. Сприйняття та взаєморозуміння у професійному спілкуванні працівників слідчих підрозділів 131 
4.3. Вербальні та невербальні засоби професійного спілкування137 
4.4. Комунікативні бар’єри у професійному спілкуванні слідчого, їх подолання157 
4.5. Інтерактивні параметри професійного спілкування слідчих167 
РОЗДІЛ 5. ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ175 
5.1. Поняття та методи візуальної психодіагностики175 
5.2. Графологічний підхід до пізнання особистості179 
5.3. Загальні принципи складання психологічного портрета людини183 
5.4. Обличчя як об`єкт візуальної психодіагностики194 
5.5. «Мова тіла» та його психодіагностика198 
5.6. Особливості мовної поведінки204 
5.7. Типологічні особливості людей та їх зовнішні ознаки209 
5.8. Психологічні прояви алкоголізму, наркоманії та їх візуальна діагностика218 
5.9. Візуальна психодіагностика осіб із психічними розладами220 
5.10. Візуальна психодіагностика агресивних та аутоагресивних намірів людини223 
РОЗДІЛ 6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ227 
6.1. Історичний огляд ролі психологічного впливу в розслідуванні злочинів 227 
6.2. Досвід використання методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності країн близького та далекого зарубіжжя233 
6.3. Основні напрямки вивчення психологічного впливу238 
6.4. Типології стратегій психологічного впливу241 
6.5. Принципи використання методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності245 
6.6. Класифікації методів психологічного впливу у правоохоронній діяльності247 
6.7. Правомірний психологічний вплив на осіб, які протидіють розслідуванню255 
6.8. Допустимість застосування методів психологічного впливу в ході розслідування злочинів262 
РОЗДІЛ 7. ПСИХОГІГІЄНА ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ271 
7.1. Загальні уявлення про стрес271 
7.2. Діагностика та структурний аналіз стресу281 
7.3. Основні підходи до подолання стресу. Перша допомога в гострій стресовій ситуації284 
7.4. Профілактика професійного стресу працівників слідчих підрозділів290 
7.5. Психологічні основи зміни психічних станів293 
7.6. Психопрофілактика наркоманії, алкоголізму та суїцидальних тенденцій серед працівників слідчих підрозділів299 
7.7. Організаційно-психологічні заходи збереження працездатності працівників слідчих підрозділів326 
7.8. Психологічна готовність слідчого до складних видів професійної діяльності348 
7.9. Психологічні складові здорового способу життя працівників слідчих підрозділів353 
РОЗДІЛ 8. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ362 
8.1. Загальна характеристика психологічних особливостей слідчої діяльності362 
8.2. Психологічні аспекти огляду місця події369 
8.3. Психологічні особливості проведення обшуку377 
8.4. Психологічні особливості проведення допиту384 
8.5. Психологія одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб та слідчого експерименту411 
РОЗДІЛ 9. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА КОНФЛІКТУ416 
9.1. Визначення та сутність конфлікту416 
9.2. Методи дослідження конфліктів423 
9.3. Структура конфлікту424 
9.4. Структурно-понятійна модель аналізу конфлікту429 
9.5. Причини виникнення конфліктів435 
9.6. Межі та динаміка конфліктів447 
9.7. Стилі поведінки особистості в конфлікті450 
9.8. Типи конфліктів та їх характеристика455 
РОЗДІЛ 10. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ470 
10.1. Поняття «управління конфліктом»470 
10.2. Конфліктні прояви людини та їх використання у слідчій діяльності472 
10.3. Переговорні технології у правоохоронній діяльності. Етапи переговорного процесу475 
10.4. Соціально-психологічні технології втручання у конфлікт і механізм регулюючої дії на конфліктну ситуацію ззовні479 
10.5. Управління та конструктивне вирішення конфліктів у великих соціальних групах484 
РОЗДІЛ 11. КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОВС490 
11.1. Конфліктологічна культура працівників ОВС490 
11.2. Джерела виникнення конфліктів у правоохоронних органах499 
11.3. Вирішення внутрішньоорганізаційних конфліктів в ОВС501