Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

3.2. Особливості пізнавальної діяльності слідчого

Ефективність пізнавальної діяльності працівників правоохоронних органів забезпечується високим рівнем розвиненості психічних пізнавальних процесів, які складають окрему самостійну підструктуру у цілісній структурі особистості. До пізнавальної діяльності залучається вся особистість, і в цьому визначальну роль відіграє ціннісно-мотиваційна сфера працівника, його спрямованість на вирішення професійних завдань. Тому пізнавальні процеси є не тільки процесами, а перетворюються у свідомо регульовані дії або операції, якими особистість оволодіває і які вона скеровує на вирішення життєвих завдань.

Слідча діяльність вирізняється надзвичайно високою відповідальністю. У руках слідчого зосереджені особливі владні повноваження, право і обов´язок застосовувати владу від імені держави. Безпосередня практична діяльність слідчого включає в себе різноманітні інтелектуально-пізнавальні, оціночні, комунікативні дії, які полягають у вивченні людей і виниклих ситуацій, у прийнятті рішень і розробці плану їх реалізації. Аналіз роботи слідчих показує, що вона вирізняється наявністю значних інтелектуальних навантажень, пов´язаних зі складністю вирішуваних завдань, врахуванням великої кількості різноманітних факторів.