Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів

5.10. Візуальна психодіагностика агресивних та аутоагресивних намірів людини

Ознаки підвищеної агресивності:

- стискання рук у кулаки, стискання, погладжування однією рукою кулак іншої;

- оскалоподібна посмішка; висування нижньої щелепи вперед із припідняттям верхньої губи;

- виговорювання фраз крізь зуби; роздування ніздрів носа;

- стискання щелеп; загрозливого змісту погляди з-під лоба;

- супроводження висловлювань ударами кисті руки об стіл або інший предмет;

- висування корпуса тіла вперед у поєднанні зі зміною інтонації голосу на підкреслено притишену, гучну чи монотонну, різку; намагання тривалим поглядом у вічі отримати перевагу над співрозмовником;

- демонстративні, що змірюють з ніг до голови, погляди; підкреслене вивчення навколишньої обстановки.

Поведінкові реакції під час переживання людиною емоцій ворожості:

- дії, спрямовані на одержання або утримання контролю над собою і ситуацією;

- словесна або фізична агресія;

- деструктивні дії, спрямовані проти працівника право-охоронних органів або ситуації, що викликає негативні емоції;

- імпульсні та ірраціональні дії;

- дії, жести, що демонструють ставлення людини до працівників правоохоронних органів або до ситуації контакту;

- захисні дії, спрямовані на усунення неприємної ситуації;

- провокаційні дії;

- маскувальні дії, спрямовані на приховування дійсних думок і відчуттів;

- дії, спрямовані на маскування емоцій та відчуттів.

Поведінкові реакції людини, що несуть ознаки загрози безпосереднього нападу:

- цілеспрямоване скорочення дистанції і наближення до працівника правоохоронних органів;

- проголошення погроз і образ;

- стискання і розтиснення кистей рук, що свідчить про роздратування;

- стискання пальців у кулак;

- періодичні удари себе кулаком у груди, що зазвичай характеризують високий рівень нервового збудження;

- застосування агресивних поз (упертися кулаком у бік або виставити кулак вперед, погрози кулаком);

- відкинутість тулуба назад, що свідчить про зневагу до працівника правоохоронних органів;

- постукування ногою, що є ознакою нервозності;

- застосування оборонної пози (руки схрещені на грудях) або агресивної пози (борцівська або боксерська стійка);

- демонстрація образливих жестів;

- навмисне емоційне самозбудження.

Візуальна діагностика людини, яка знаходиться в передсуїцидальному стані. Для людини, котра знаходиться в такому стані, може бути характерним:

- егоцентризм (повне занурювання в себе, що може мати характер болісних переживань, страждань стосовно себе);

- аутоагресія (ступінь самознищення, самозвинувачення доходять до крайності, в поведінці виявляються підозрілість, необгрунтовані звинувачення, байдуже-спокійне і навіть позитивне ставлення до смерті друзів, близьких людей та інших негараздів);

- параноїдальність (виявляється в моральному догматизмі, підвищеній дратівливості та образливості, схильності до утворення надцінних ідей, у наслідуванні жорстоких стереотипів мислення, сприйняття поведінки);

- песимістична установка особи на можливість виходу з кризової ситуації (її складові: апатія, тривога, відчуття провини, депресія);

- провідні мотиви поведінки (протест проти «всього і вся», нігілізм, заклик до співчуття в певних життєвих ситуаціях, особливо в емоційно нестійких, незрілих молодих людей, як правило, до 25-30 років. Для більш зрілих осіб характерні дещо інші мотиви - це уникнення душевних або фізичних страждань, самопокарання, капітуляція перед обставинами, що склалися).

Проявом вищого ступеня ризику суїциду є:

- демонстративно-шантажний тип поведінки (розмови про самогубство, імітація і демонстрація суїцидальних дій);

- попередні госпіталізації у зв´язку зі спробою суїцидального акту;

- наявність зброї;

- особливий план самогубства.

У поведінці людини можуть спостерігатися такі особливості: сповільнені рухи, особливо хода; млява мова, звуження кола спілкування, «відгородженість» від друзів та близьких.

Настрій може характеризуватися такими особливостями: пригніченість, похмурість, байдужість до навколишнього середовища, до подій, що відбуваються, до людей.

Самопочуття: поганий апетит, безсоння, ранній підйом вранці.

Якщо спостерігаються вказані симптоми, то необхідна більш поглиблена діагностика, бажано із залученням фахівця.

ЗАВДАННЯ ТА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПІДГОТОВКИ

1. Дайте визначення поняття «візуальна психодіагностика», «психологічний портрет».

2. Охарактеризуйте загальні принципи складання психологічного портрета особистості.

3. У чому полягають особливості використання візуальної психодіагностики у слідчій практиці?

4. У чому полягає графологічний підхід до пізнання особистості?

5. Розкрийте та проаналізуйте особливості візуальної психодіагностики особи, яка знаходиться у стані наркотичного сп’яніння.

6. Розкрийте та проаналізуйте особливості візуальної психодіагностики особи, яка знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.

7. Розкрийте та проаналізуйте особливості візуальної психодіагностики осіб із психічними розладами.

8. У чому полягають особливості візуальної психодіагностики потенційного суїцидента?

9. Як можна діагностувати агресивні наміри людини?

10. Як можна оцінити особистість за зовнішніми ознаками?

Список використаної літератури

1. Александров Д. О. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників ОВС (професійно-психологічна підготовка працівників оперативних підрозділів) / Д. О. Александров, Г. О. Юхновець, Л. І. Казміренко та ін. - К., 2002. - 107 с.

2. Андросюк В. Г. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції : у 2 ч. - Ч. II : навч.-метод. посіб. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьев та ін. - К. : НАВСУ, 2003. - 86 с.

3. Барко В. І. Психологічне супроводження оперативно-розшукової діяльності в органах внутрішніх справ : навч. посіб. / В. І. Барко, Ю. Б. Ірхін, Т. Р. Морозова та ін. - К. : КНТ, 2007. - 96 с. - (Серія «Бібліотека оперативного працівника»).

4. Барко В. І. Професіографічний опис основних видів діяльності в органах внутрішніх справ України : практ. посіб. / В. І. Барко, Ю. Б. Ірхін, Т. В. Нещерет, О. В. Шаповалов. - К. : КНУВС ; Друкарня МВС, 2007. - 100 с.

5. Барко В. І. Професійний відбір кадрів до органів внутрішніх справ (психологічний аспект) : монографія / В. І. Барко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 296 с.

6. Ірхін Ю. Б. Методичні рекомендації з питань складання психологічних портретів злочинців / Ю. Б. Ірхін, О. В. Комаров. - К. : РВВ МВС України, 2003. - 28 с.

7. Ірхін Ю. Б. Організація та здійснення психологічного забезпечення оперативно- службової діяльності органів внутрішніх справ України : навч. посіб. / Ю. Б. Ірхін. - К. : РВЦ НАВСУ, КЮІ, 2005. - 164 с.

8. Коэн Д. Язык тела во взаимоотношениях / Д. Коэн. - М. : Эксмо, 2002. - 170 с.

9. Морозов О. М. Патопсихологічний аналіз особистості в правоохоронній практиці : монографія / О. М. Морозов. - К. : Атіка, 2009. - 230 с.

10. Оперативно-розшукова діяльність : навч. посіб. / Є. М. Моісеєв, О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук та ін. ; за ред. проф. О. М. Джужі. - К. : Правова єдність, 2009. - 310 с.

11. Чуфаровский Ю. В. Психология оперативно-розыскной деятельности / Ю. В. Чуфаровский. - М. : Эксмо, 2005. - 208 с.

12. Юридична психологія : підручник / за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. - К. : Ін Юре, 2000. - 225 с.