У психологічній науці увага визначається як спрямованість та концентрація психічної діяльності на об´єкти та явища, які мають сталу або ситуативну значущість для особистості. Відмінність уваги від психічних пізнавальних процесів полягає у тому, що вона сама безпосередньо не відображає реальність, а регулює (спрямовує) та контролює діяльність пізнавальних процесів. У цій своїй якості увага виконує функцію психічної регуляції та контролю. Увага надзвичайно важлива в діяльності правоохоронних органів: причини багатьох недоліків та помилок - саме у слабкому розвитку цієї своєрідної внутрішньо психічної дисциплінованості.

До головних якостей (і відповідних різновидів та відмінностей) уваги належать такі:

1. Активність уваги визначає її як мимовільну, довільну та післядовільну. Мимовільна увага має фізіологічною основою аргументований рефлекс на окремі подразники (світло, звук, розмір, колір тощо) або на актуальні потреби особистості (голод, спека, холод і т. п.). У деяких випадках мимовільна увага корисна, оскільки дозволяє швидко реагувати на миттєві, несподівані ситуації, в інших випадках, навпаки, заважає. Наприклад, телефонні дзвінки, працююче радіо, неприємний запах відволікають увагу слідчого від аналізу інформації або стеження за поведінкою допитуваного.

Довільна увага формується як реакція на динамічне збудження окремих ділянок головного мозку; це цілеспрямована на конкретний об´єкт чи діяльність психічна активність. Вона вимагає вольових зусиль і є продуктивною, визначається постановкою мети (наприклад, слідкування за поведінкою певної особи, ретельність пошукових дій, оформлення протоколу).

Післядовільна увага (вторинна) також має цілеспрямований характер, проте не вимагає постійних вольових зусиль. Вона детермінована інтересом або успішністю діяльності. На початку розслідування, за умов невизначеності інформації, слідчий докладає значних зусиль у здійсненні уважної та копіткої роботи. Коли ж інформації стає достатньо, розслідування йде ефективно, у слідчого виникає стійкий інтерес до завершення справи, увага стає легко керованою, вона начебто сама притягається до роботи.

2. Спрямованість уваги визначає її зовнішній та внутрішній різновиди. Зовнішня увага спрямована на об´єкти поза особистістю - поведінку об´єкта, вплив працівника, сприймання інформації тощо; внутрішня увага - концентрація активності на власних станах (самоаналіз, переживання, планування власних дій).

3. Широта уваги зумовлюється її концентрацією та розподілом. Концентрація - тривале утримання психічної активності на певній діяльності, явищі чи об´єкті. Розподіл уваги визначається як організація психічної діяльності при одночасному виконанні двох або більше дій. Чи можливе таке виконання? Так, можливе, та лише за умови наявності автоматизованих навичок виконання деяких з цих дій, тобто підсвідомої їх регуляції. Концентрація та розподіл уваги - це якості, які формуються у професійній діяльності працівників правоохоронних органів. Наприклад, досвідчений слідчий здатний концентрувати увагу під час обшуку виключно на пошукових діях, незважаючи на відволікаючі дії зовнішніх об´єктів чи обшукуваних осіб. Здійснюючи допит, він одночасно вислуховує свідчення, здійснює їх запис та подумки аналізує почуте.

Дослідженнями встановлено, що, наприклад, професійні квартирні злодії мають розвинену концентрацію уваги, а кишенькові злодії - високий рівень розподілу уваги. Порівняння цих даних зі специфікою організації злочинної діяльності дозволяє дійти висновку, що ці відмінності формуються у них професійно.

4. Переключення уваги - легкість переносу психічної активності від однієї діяльності до іншої. Це своєрідний динамічний показник уваги. Переключення уваги у високому темпі є професійно важливою якістю працівника, особливо в екстремальних, психологічно насичених ситуаціях протидії злочинцю або злочинній групі, тобто у випадках, коли треба приймати відповідальні рішення та здійснювати невідкладні заходи на основі максимально повної та всебічної інформації.

Уважність - це стійка властивість особистості, яку можна пов´язати з її діяльністю і спрямованістю. В роботі слідчого уважність має надзвичайно важливе значення і зумовлює успіхи в професійній діяльності.