Господарське право України. Частина 2
Гетманець О.П. (ред).

Господарське право України. Частина 2

Навчальний посібник. - Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 c.

Підручник містить найважливіші положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглянуто правові аспекти господарської діяльності і теорії господарського права. 

Для студентів вищих навчальних закладів 3, 4 рівнів акредитації, котрі навчаються за спеціальністю «Правознавство», викладачів, аспірантів і практичних працівників.

ВСТУП
ГЛАВА 13. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
§ 1. Поняття конкуренції та монополії
§ 2. Види антиконкурентних правопорушень10 
2.1. Антиконкурентні узгоджені дії13 
2.2. Зловживання домінуючим становищем18 
2.3. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю25 
§ 3. Правові аспекти контролю за концентрацією суб’єктів господарювання28 
§ 4. Правове становище Антимонопольного комітету України33 
§ 5. Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції42 
ГЛАВА 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ48 
§ 1. Поняття ціноутворення та ціни, її види і функції48 
§ 2. Державні органи, що здійснюють регулювання цін 56 
§ 3. Державний контроль (нагляд) і спостереження у сфері ціноутворення62 
ГЛАВА 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ69 
§ 1. Загальна характеристика правових засад захисту прав споживачів69 
§ 2. Право на захист прав споживачів державою та право на безпеку продукції (товарів, наслідків робіт)71 
§ 3. Право на належну якість продукції (робіт і послуг) та право на інформацію про товар (роботи й послуги) 74 
§ 4. Права споживача з придбанням товару належної якості та у разі придбання ним товару неналежної якості78 
§ 5. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)81 
§ 6. Види порушень прав споживачів та відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів84 
ГЛАВА 16. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ90 
§ 1. Поняття і підстави виникнення господарських зобов’язань90 
§ 2. Види господарських зобов’язань92 
§ 3. Поняття та ознаки господарського договору95 
§ 4. Види господарських договорів, їх характеристика96 
§ 5. Порядок укладання, зміни та розірвання господарського договору99 
ГЛАВА 17. ДОГОВОРИ НА ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ І КОРИСТУВАННЯ102 
§ 1. Договір поставки102 
§ 2. Договір контрактації с/г продукції109 
§ 3. Договір лізингу119 
ГЛАВА 18. ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ125 
§ 1. Загальна характеристика договорів про виконання робіт125 
§ 2. Правове забезпечення укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво134 
§ 3. Правове забезпечення укладання та виконання договору побутового підряду144 
§ 4. Договір підряду на проведення проектних і пошукових робіт у сфері господарювання151 
§ 5. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання договорів на виконання робіт154 
ГЛАВА 19. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ161 
§ 1. Загальна характеристика послуги та господарських договорів про надання послуг161 
§ 2. Договір перевезення173 
§ 3. Договір транспортного експедирування186 
§ 4. Комерційне посередництво. Агентський договір197 
ГЛАВА 20. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ208 
§ 1. Поняття торговельної діяльності в законодавстві України208 
§ 2. Види торговельної діяльності212 
§ 3. Порядок провадження торговельної діяльності214 
§ 4. Правила торговельного обслуговування населення216 
§ 5. Правове регулювання здійснення розрахункових операцій в торговельній діяльності220 
ГЛАВА 21. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ228 
§ 1. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності228 
§ 2. Поняття і види інвестицій. Об’єкти і правові форми інвестування230 
§ 3. Суб’єкти інвестиційної діяльності242 
§ 4. Захист і гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності253 
ГЛАВА 22. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ257 
§ 1. Поняття, ознаки та правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності257 
§ 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика260 
§ 3. Правове становище суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності262 
§ 4. Підстави та порядок проведення ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності266 
§ 5. Поняття, види зовнішньоекономічного договору, його зміст, форма та порядок укладення268 
ГЛАВА 23. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ273 
§ 1. Поняття, види та функції бірж273 
§ 2. Правове становище товарної біржі279 
§ 3. Правове становище фондової біржі283 
ГЛАВА 24. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ289 
§ 1. Поняття, ознаки і види фінансових послуг289 
§ 2. Поняття фінансової установи та умови її створення і діяльності291 
§ 3. Державне регулювання ринку фінансових послуг297 
§ 4. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг301 
ГЛАВА 25. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ304 
§ 1. Поняття контролю, його сутність і форми304 
§ 2. Процедура здійснення контролю за господарською діяльністю308 
§ 3. Види контролю312 
§ 4. Повноваження державних органів під час здійснення контролю314 
§ 5. Захист прав суб’єктів господарювання в разі порушення порядку здійснення господарського контролю316 
ГЛАВА 26. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ 319 
§ 1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності319 
§ 2. Види господарсько-правової відповідальності 323 
§ 3. Функції господарсько-правової відповідальності325 
§ 4. Підстави господарсько-правової відповідальності327 
§ 5. Форми господарсько-правової відповідальності334