Господарське право України. Частина 2

§ 4. Заходи впливу на учасників ринку фінансових послуг

У разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, НКРРФП застосовує заходи впливу відповідно до закону.

НКРРФП може застосовувати такі заходи впливу:

1) зобов’язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи в розмірах, передбачених ст. 41 і 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

4) тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

5) відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;

6) затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

7) порушувати питання про ліквідацію установи.

НКРРФП застосовує до суб’єктів підприємницької діяльності такі штрафні санкції:

1) провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом установлено вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації - у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) неподання, несвоєчасне подання або подання заві- домо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпорядження, рішення уповноваженого органу про усунення порушення щодо надання фінансових послуг - у розмірі від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи, передбачені ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», можуть накладати голова НКРРФП, його заступники, директори департаментів чи голова відповідного територіального управління НКРРФП після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.

Про вчинення правопорушення, зазначеного у ст. 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», уповноважена особа, яка його виявила, повинна скласти акт, який разом з поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів направляють посадовій особі, яка має право накладати штраф.

Якщо під час проведення перевірки уповноваженою особою вилучено документи, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення слід додати копії цих документів та копію протоколу про вилучення цих документів.

Вилучення на строк до трьох днів документів, які підтверджують факт правопорушення, проводиться з обов’язковим складанням протоколу, в якому зазначають дату його складення, прізвище та посаду особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, в який ці документи відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» мають бути повернені.

Посадові особи ДКРРФП, визначені у ч. 1 ст. 42 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», приймають рішення про накладення штрафу протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у ч. 2 та 3 цієї ж статті. Рішення про накладення штрафу оформляють постановою, що надсилають суб’єкту підприємницької діяльності - юридичній особі та банківській установі, в якій відкрито розрахунковий рахунок цього суб’єкта підприємницької діяльності.

Здійснення операцій на ринках фінансових послуг без ліцензії, отримання якої передбачено законом, тягне за собою накладення на фізичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності чи посадову особу штрафу в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірних відомостей НКРРФП, якщо подання цих відомостей передбачено чинним законодавством, тягне за собою накладення на фізичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності чи посадову особу суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень НКРРФП тягне за собою накладення на фізичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності чи посадову особу суб’єкта підприємницької діяльності - юридичної особи штрафу в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протоколи про вчинення правопорушення складають посадові особи НКРРФП у разі виявлення ними відповідних правопорушень.

Адміністративні стягнення за правопорушення, передбачені частинами 1-3 ст. 43 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», накладають НКРРФП або її територіальні управління. Від імені цих органів право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати стягнення мають голова НКРРФП, його заступники, директори департаментів та голова відповідного територіального управління НКРРФП.