Господарське право України. Частина 2

§ 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності та їх характеристика

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти господарської діяльності у здійсненні ЗЕД керуються принципами, до яких за ст. 337 ГК України і ст. 2 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» відносяться:

1) принцип суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД, що полягає у:

- виключному праві народу України самостійно та незалежно здійснювати ЗЕД на території України, керуючись законами, що діють на території України;

- обов’язку України неухильно виконувати всі договори і зобов’язання України в галузі міжнародних економічних відносин;

2) принцип свободи зовнішньоекономічного підприємництва, що полягає у:

- праві суб’єктів ЗЕД добровільно вступати в зовнішньоекономічні зв’язки;

- праві суб’єктів ЗЕД здійснювати її в будь-яких формах, які прямо не заборонені чинними законами України;

- обов’язку додержувати у здійсненні ЗЕД порядку, встановленого законами України;

- виключному праві власності суб’єктів ЗЕД на всі одержані ними результати такої діяльності;

3) принцип юридичної рівності і недискримінації, що полягає у:

- рівності перед законом усіх суб’єктів ЗЕД, незалежно від форм власності, в тому числі держави, у здійсненні даної діяльності;

- забороні будь-яких, крім передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів ЗЕД, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;

- неприпустимості обмежувальної діяльності з боку будь- яких її суб’єктів, крім випадків, передбачених Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

4) принцип верховенства закону, що полягає у:

- регулюванні ЗЕД тільки законами України;

- забороні застосування підзаконних актів та актів управління місцевих органів, що у будь-який спосіб створюють для суб’єктів ЗЕД умови менш сприятливі, ніж ті, які встановлені законами України;

5) принцип захисту інтересів суб’єктів ЗЕД, який полягає в тому, що Україна як держава:

- забезпечує рівний захист інтересів усіх суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності на її території відповідно до законів України;

- здійснює рівний захист усіх суб’єктів ЗЕД України за межами України відповідно до норм міжнародного права;

- здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних договорів та норм міжнародного права;

6) принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу у разі ввезення та вивезення товарів. Принцип еквівалентності передбачає обмін товарами, збалансований за видом і за вартістю. Одним із негативних наслідків порушення принципу еквівалентності в ЗЕД, що виражаються в демпінгових постачаннях, є застосування антидемпінгових заходів.