Господарське право України. Частина 2

§ 2. Державні органи, що здійснюють регулювання цін

Державні органи можуть регулювати і регулюють ціни тільки на обмежене коло товарів та послуг. Стосовно більшості товарів, що виготовляються суб’єктами господарювання, держава визначає тільки загальні правила та принципи ціноутворення, в ряді випадків визначає граничні рівні рентабельності або цін і таким чином здійснює свої управлінські функції. Проте державні органи за загальним правилом не встановлюють конкретні ціни на вироби, що виготовляються окремими суб’єктами господарської діяльності.

Державне регулювання цін здійснюється стосовно підприємств, що займають монопольне становище на ринку товарів, а також на товари і послуги, які визначають масштаб цін в економіці і соціальну захищеність окремих категорій громадян. У ринкових умовах механізм ціноутворення повинен не протидіяти, а гнучко поєднуватися з механізмом державного регулювання цін на деякі групи товарів. Таке поєднання дозволяє державі за допомогою цін визначати та реалізовувати мету і пріоритети цінової політики в Україні.

Згідно із ст. 4 Закону України «Про ціни і ціноутворення» державна цінова політика є складовою частиною державної економічної та соціальної політики і спрямована на забезпечення: 1) розвитку національної економіки та підприємницької діяльності; 2) протидії зловживанню монопольним (домінуючим) становищем у сфері ціноутворення;

1) розширення сфери застосування вільних цін; 4) збалансованості ринку товарів та підвищення їх якості; 5) соціальних гарантій населенню в разі зростання цін; 6) необхідних економічних гарантій для виробників; 7) орієнтації цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку.

Згідно із ст. 116 КУ та ст. 5 Закону України «Про ціни і ціноутворення» КМ України у сфері ціноутворення:

1) забезпечує проведення державної цінової політики;

2) здійснює державне регулювання цін, визначає повноваження органів виконавчої влади щодо формування, встановлення та застосування цін, якщо інше не визначено законом або міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана ВР України;

3) визначає перелік товарів, державні регульовані ціни на які затверджуються відповідними органами виконавчої влади, якщо інше не визначено законом.

Органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування встановлюють ціни і тарифи на окремі види продукції, товари чи послуги відповідно до повноважень, визначених Постановою КМ України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади і виконавчих органів місцевих рад відносно регулювання цін (тарифів)». Вказаною Постановою визначено таке:

1. Мінінфраструктури:

а) за погодженням з Мінекономрозвитку і Мінфіном установлює тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги, а також на послуги з випробувань автобусів, переобладнаних з транспортних засобів іншого призначення, для підтвердження їх відповідності до вимог безпеки;

б) встановлює за погодженням з Мінекономрозвитку:

- тарифи в іноземній валюті на комплекс робіт, пов’язаних з обробленням зовнішньоторговельних і транзитних вантажів у морських і річкових портах (на причалах), та збори і плату в іноземній валюті за послуги, що надаються суднам закордонного плавання у морських портах (на причалах) України;

- тарифи на перевезення пасажирів, багажу і вантажо- багажу залізничним транспортом у міжнародному та внутрішньому сполученні (крім приміських перевезень і тимчасово, до 31 грудня 2013 р., перевезень швидкісними поїздами категорії Інтерсіті+ у вагонах першого класу);

- тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою;

- плату за використання річкових портових гідротехнічних споруд і збори за спеціалізовані послуги, які надаються у річкових портах (на причалах) України (причальні, корабельні, якірні та адміністративні);

- ставки плати в іноземній валюті за послуги з аеронавігаційного обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України;

- аеропортові збори в іноземній валюті за обслуговування повітряних суден і пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна, обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки);

в) за погодженням з Мінекономрозвитку та ПФ установлює тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, що виплачуються з коштів ПФ;

г) за погодженням з Кабінетом Міністрів України тимчасово до утворення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, встановлює:

- розміри ставок портових зборів в іноземній валюті;

- тарифи в іноземній валюті на спеціалізовані послуги, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, за переліком, визначеним КМ України.

2. Адміністрація Держспецзв’язку встановлює граничні тарифи на послуги конфіденційного зв’язку, що надаються споживачам в Національній системі конфіденційного зв’язку.

3. МОН, МОЗ, інші міністерства та центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчально-виховні заклади, за погодженням з Мінфіном установлюють граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках.

4. МОН, Держкомінформ, інші центральні органи виконавчої влади, що розміщують державне замовлення на випуск друкованої продукції, встановлюють норматив рентабельності виробництва (у разі випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів) у розмірі 15 % та на їх до-ставку до споживачів у розмірі 5 %.

5. МВС за погодженням з Мінфіном установлює граничні розміри плати за проживання в гуртожитках системи Міністерства.

6. НКРЕ регулює тарифи на електроенергію, що відпускається населенню для побутових потреб, єдині тарифи на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім тарифів на електричну енергію, що відпускається на побутові потреби населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, та встановлює:

- граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також граничні рівні цін на природний газ для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання за погодженням з Мінекономрозвитку;

- роздрібні ціни на природний газ для потреб населення;

- тарифи на транспортування магістральними трубопроводами газу природного, нафти, нафтопродуктів, аміаку та етиленових речовин, що поставляються споживачам України;

- тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу;

- тарифи на розподіл природного газу та його постачання;

- за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном граничні рівні цін на природний газ для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води).

7. Мінсоцполітики здійснює регулювання цін на протезно-ортопедичні вироби і технічні засоби профілактики інвалідності та реабілітації.

8. Мінагрополітики за погодженням з Мінекономрозвитку та Мінфіном установлює тарифи на платні послуги, що надаються державними установами ветеринарної медицини, крім тарифів на проведення обстежень (експертиз), які є підставою для видачі документів дозвільного характеру, що затверджуються КМ України.

9. Держкомлісгосп за погодженням з Мінекономрозвитку для всіх користувачів мисливських угідь України здійснює регулювання цін і тарифів:

- на продукцію полювання, включаючи живу дичину, яка поставляється на експорт;

- на мисливські трофеї, добуті іноземними громадянами;

- на послуги, надані іноземним громадянам.

10. Держкомлісгосп за погодженням з Мінфіном затверджує ціни на ліцензії для відстрілу диких копитних мисливських тварин та ведмедя.

11. Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації регулюють (установлюють):

- торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб;

- граничні рівні рентабельності і торговельні надбавки на дитяче харчування;

- розмір плати за послуги, які надаються медичними витверезниками при органах внутрішніх справ громадянам у нетверезому стані;

- тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні і комунальні заклади охорони здоров’я;

- тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, при цьому розмір плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів; граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20 %) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування у торговельних об’єктах, на ринках з продажу продовольчих і непродовольчих товарів;

- граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 % без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;

- тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні;

- граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 % конкурсної ціни на м’ясо, реалізоване з державного резерву відповідно до Постанови КМ України «Про порядок реалізації м’яса з державного резерву»;

- граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сортів, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сортів та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного і житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліба і хлібобулочних виробів для діабетиків;

- оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого сортів, борошно житнє обдирне, крупи гречані, яловичину, свинину, м’ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко коров’яче питне (пастеризоване, фасоване у плівку), сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову шляхом декларування їх зміни;

- граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

- граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах;

- граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів, щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 %.

12. Рада міністрів АРК, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють (установлюють) тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює в звичайному режимі руху).

Рада міністрів АРК установлює тарифи на перевезення пасажирів і багажу пасажирським електротранспортом (тролейбусом) у міжміському і приміському сполученні.

Севастопольська міська державна адміністрація встановлює тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків на поромах та катерах у м. Севастополі.

13. За погодженням з Радою міністрів АРК, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями затверджуються тарифи:

- на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні управліннями залізниць.

14. Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку:

- встановлює ціни (тарифи) на розроблення документації із землеустрою та проведення землеоціночних робіт, оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування обмінного файла);

- визначає граничні розміри плати з виконання землевпорядних робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних ділянок відповідно до законодавства.

15. Держкомінформнауки за погодженням з Мінекономрозвитку встановлює граничні ціни (тарифи) на пов’язані з електронним цифровим підписом послуги, що надаються акредитованими центрами сертифікації ключів органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям державної форми власності.