Історія політичних і правових вчень
Орач Є.М.

Історія політичних і правових вчень

Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2005. - 560 c.

У посібнику представлено переконливу панораму світових вчень про політику і право від найдавніших часів до сьогодення. Особливий інтерес становлять погляди на цю сферу людської діяльності провідних мислителів світу всіх часів. Викладено широко, ґрунтовно, а водночас - дохідливо. Стане в пригоді студентам юридичних факультетів, викладачам, а також шанувальникам історико-філософської думки.

Вступ
Розділ І. ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ ВЧЕНЬ
§ 1. Предмет історії політичних і правових вчень
§ 2. Закономірності історії політичних і правових вчень13 
§ 3. Раціоналізм - основа дослідження і вивчення історії політичних і правових вчень16 
Розділ II. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ21 
§ 1. Загальна характеристика21 
§ 2. Політико-правова ідеологія Стародавньої Індії24 
§ 3. Політична думка Стародавнього Китаю25 
Розділ III. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ33 
§ 1. Загальна характеристика33 
§ 2. Політико-правова думка раннього періоду (IX-VI ст. до н. е.)34 
§ 3. Період розквіту давньогрецької політичної думки (V - перша половина IV ст. до н. е.)36 
§ 4. Політико-правова думка періоду еллінізму (друга половина ІУ-ІІ ст. до н. е.)62 
Розділ IV. ПОЛІТИЧНА І ПРАВОВА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО РИМУ68 
§ 1. Особливості розвитку політико-правової думки Стародавнього Риму68 
§ 2. Основні напрямки розвитку політико-правової думки Стародавнього Риму69 
§ 3. Політичні та правові погляди римських стоїків80 
§ 4. Праворозуміння римськими юристами82 
§ 5. Політична ідеологія раннього християнства85 
§ 6. Політико-правові погляди Аврелія Августина91 
Розділ V. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРІОД ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФЕОДАЛІЗМУ97 
§ 1. Основні риси політико-правового вчення західноєвропейського середньовічного суспільства97 
§ 2. Вчення Фоми Аквінського про державу і право99 
§ 3. Політико-правові погляди Марсилія Падуанського та Вільяма Оккама105 
§ 4. Політичні та правові ідеї середньовічних єресей 112 
Розділ VI. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ І РЕФОРМАЦІЇ119 
§ 1. Вступ119 
§ 2. Загальна характеристика Відродження та Реформації121 
§ 3. Політичні та правові ідеї Реформації125 
§ 4. Політико-правові погляди Нікколо Макіавеллі130 
§ 5. Політико-правові погляди Жана Бодена142 
§ 6. Політичні та правові ідеї європейського соціалізму ХVІ-ХVII ст.150 
Розділ VII. ПОЛІТИЧНА ТА ПРАВОВА ДУМКА В РОСІЇ В ХУ-ХУІІ ст.157 
§ 1. Політична полеміка «нестяжателів» і «стяжателів» (йосифлян)157 
§ 2. Політична теорія «Москва - третій Рим»163 
§ 3. Політична думка прихильників абсолютної монархії в Росії168 
Розділ VIII. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В ГОЛЛАНДІЇ ТА АНГЛІЇ В ПЕРІОД РАННІХ БУРЖУАЗНИХ РЕВОЛЮЦІЙ173 
§ 1. Юридичний світогляд: сутність, методологічна основа173 
§ 2. Політичні та правові погляди Гуго Гроція175 
§ 3. Політичні та правові погляди Бенедикта Спінози184 
§ 4. Основні напрямки англійської політичної та правової думки189 
§ 5. Політико-правове вчення Томаса Гоббса196 
§ 6. Вчення Джона Локка про державу і право203 
Розділ IX. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ВЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА212 
§ 1. Вступ212 
§ 2. Політичні та правові погляди Вольтера213 
§ 3. Політико-правові погляди Монтеск´є220 
§ 4. Політичні та правові погляди діячів французької революції кінця XVIII ст.252 
§ 5. Політико-правові погляди французьких матеріалістів XVIII ст.262 
§ 6. Політичні вчення в Італії в XVIII ст. 292 
Розділ X. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В РОСІЇ У XVIII ст.298 
§ 1. Політичні погляди Ф. Прокоповича298 
§ 2. Політико-правові погляди В. М. Татищева302 
§ 3. Вчення про державу і право І. Т. Посошкова305 
§ 4. Ідея освіченого абсолютизму та доктрина поліційної держави в «Наказі» Катерини II309 
§ 5. Політичні погляди М. М. Щербатова315 
§ 6. Політичні та правові погляди С. Є. Десницького318 
Розділ XI. ПОЛІТИЧНА ДУМКА У США В ПЕРІОД ВІЙНИ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ324 
§ 1. Вступ324 
§ 2. Політико-правові погляди Томаса Пейна 326 
§ 3. Політико-правові погляди Томаса Джефферсона328 
§ 4. Політико-правові погляди Александера Гамільтона333 
§ 5. Політико-правові погляди Джеймса Медісона335 
Розділ XII. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В НІМЕЧЧИНІ НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст.340 
§ 1. Вступ340 
§ 2. Вчення Іммануїла Канта про державу і право341 
§ 3. Вчення Йоганна-Готліба Фіхте про державу і право349 
§ 4. Вчення Гегеля про державу і право353 
§ 5. Вчення історичної школи юристів про джерела позитивного і природного права365 
Розділ XIII. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.372 
§ 1. Загальна характеристика основних напрямків політико-правової думки372 
§ 2. Англійський лібералізм375 
§ 3. Французький лібералізм387 
§ 4. Німецький лібералізм401 
§ 5. Політичні та правові погляди ідеологів соціалізму XIX ст.406 
§ 6. Соціально-політичні вчення марксизму419 
§ 7. Політична ідеологія анархізму426 
Розділ XIV. ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКО-ПРABOBA ДУМКА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.439 
§ 1. Вступ439 
§ 2. Погляди Рудольфа Ієрінга на право та процес його утворення440 
§ 3. Теорія конфліктів Людвіга Гумпловича442 
§ 4. Юридичний позитивізм447 
§ 5. Відродження вчення про природне право наприкінці XIX - на початку XX ст.452 
§ 6. Політичні та правові погляди Рудольфа Штаммлера456 
§ 7. Вчення про правову зв´язаність держави. Георг Єллінек459 
§ 8. Політичні та правові погляди Герберта Спенсера466 
§ 9. Політико-правове вчення Фрідріха Ніцше472 
Розділ XV. ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ВЧЕННЯ В РОСІЇ В XIX - НА ПОЧАТКУ XX ст.477 
§ 1. Політичні вчення М. М. Сперанського477 
§ 2. Політико-правові погляди та конституційні проекти декабристів481 
§ 3. Політико-правове вчення російського лібералізму489 
§ 4. Політичні погляди пропагандистів російського анархізму497 
§ 5. Політична ідеологія більшовизму502 
Розділ XVI. ПОЛІТИЧНІ ТА ПРАВОВІ ІДЕЇ XX ст.512 
§ 1. Вступ512 
§ 2. Вчення про природне право після Другої світової війни513 
§ 3. Нормативістська теорія права Ганса Кельзена521 
§ 4. Політико-правові ідеї солідаризму та інституціоналізму 524 
§ 5. Психологічна теорія права Л. Петражицького532 
§ 6. Соціологічна юриспруденція536 
§ 7. Сучасні концепції природного права544 
§ 8. Історична роль доктрини природного права550