Корпоративне управління
Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г.

Корпоративне управління

Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2008. - 384 c.

Метою написання підручника є узагальнення матеріалів щодо запровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні навчальних дисциплін, що є складовими корпоративного управління. Підручник детально знайомить читача з теоретичними підходами до визначення корпорацій та корпоративного управління, розкриває історичні передумови виникнення корпорацій та місце корпорацій в сучасній економіці, детально характеризує середовище корпорації та учасників корпоративних відносин, знайомить із міжнародними стандартами корпоративного управління, принципами та моделями корпоративного управління.

Підручник запропоновано для використання студентами та викладачами вищих навчальних закладів, а також для широкого кола фахівців, підприємців, керівників організацій та фірм.

ПЕРЕДМОВА
Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ ТА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ11 
Тема 1. Історичні передумови виникнення корпорацій. Місце корпорацій в сучасній економіці12 
1.1. Розвиток організаційних форм підприємництва. Корпорація як одна із організаційних форм ведення бізнесу 12 
1.1.1. Види та організаційні форми підприємств13 
1.1.2. Корпорація як організаційно-правова форма об’єднання підприємств 18 
1.2. Історико-правові аспекти виникнення корпорацій. Еволюція корпорацій як організаційно-правових форм ведення бізнесу23 
1.3. Визначення корпорацій31 
Тема 2. Учасники корпоративних відносин40 
2.1. Учасники корпорацій40 
2.2. Особливості створення корпорацій в Україні49 
2.3. Органи управління акціонерним товариством в Україні54 
Тема 3. Теоретичні засади корпоративного управління78 
3.1. Середовище корпорації78 
3.2. Підходи до визначення корпоративного управління84 
3.3. Міжнародні стандарти корпоративного управління93 
3.3.1. Принципи корпоративного управління ЄБРР94 
3.3.2. Принципи корпоративного управління ОЕСР96 
3.3.3. Підхід Міжнародної мережі корпоративного управління до Принципів ОЕСР97 
3.3.4. Основні принципи корпоративного управління Конфедерації асоціації європейських акціонерів98 
3.3.5. Глобальні принципи корпоративного управління Каліфорнійського відкритого пенсійного фонду99 
3.3.6. Кодекс корпоративної поведінки100 
3.4. Стандарти корпоративного управління України102 
3.5. Моделі корпоративного управління104 
Модуль 2. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ118 
Тема 4. Особливості організації управління корпорацією119 
4.1. Розподіл функцій управління корпораціями120 
4.2. Корпоративні норми в системі корпоративного управління127 
4.3. Організаційна структура корпорації129 
4.4. Інформація в організації корпоративного управління145 
4.5. Здійснення контролю в корпораціях151 
4.6. Прийняття управлінських рішень в корпораціях156 
Тема 5. Стратегічне планування діяльності корпорації173 
5.1. Теоретичні підходи до визначення стратегічного планування173 
5.1.1. Визначення стратегічного планування та стратегії174 
5.1.2. Принципи стратегічного планування177 
5.1.3. Планування та реалізація стратегії179 
5.1.4. Інструменти стратегічного планування182 
5.2. Особливості розроблення та реалізації корпоративної стратегії186 
Тема 6. Управління корпоративною власністю193 
6.1. Власність акціонерних товариств. Управління власністю в акціонерних товариствах 194 
6.2. Корпоративна власність. Управління корпоративною власністю 202 
6.2.1. Визначення корпоративної власності202 
6.2.2. Управління корпоративною власністю206 
6.3. Методи управління корпоративною власністю209 
6.4. Система показників управління корпоративною власністю211 
Тема 7. Створення корпоративних об´єднань. Управління власністю в корпоративних об´єднаннях 218 
7.1. Корпоративні об´єднання218 
7.2. Особливості створення корпоративних об´єднань229 
7.3. Характеристики найбільш розповсюджених організаційно-правових форм корпоративних об´єднань 238 
7.3.1. Холдинг. Створення та управління238 
7.3.2. Фінансово-промислові групи242 
7.3.3. Міжнародні корпоративні об’єднання. Транснаціональні корпорації247 
7.4. Особливості управління корпоративною власністю в корпоративних об’єднаннях 253 
7.4.1. Схеми управління корпоративною власністю в корпоративних об´єднаннях253 
7.4.2. Управління корпоративним нерухомим майном255 
7.4.3. Управління частками у статутному капіталі і пакетами акцій 261 
7.4.4. Управління нематеріальними активами корпорацій267 
Тема 8. Управління фінансовою діяльністю корпорації275 
8.1. Управління формуванням капіталу корпорації275 
8.1.1. Управління формуванням капіталу діючої корпорації275 
8.1.2. Особливості формування капіталу корпорації, що створюється282 
8.2. Управління фінансовими та грошовими потоками корпорації291 
8.2.1. Управління фінансовими потоками корпорації291 
8.2.2. Управління грошовими потоками корпорації295 
8.3. Аналіз фінансового стану корпорації299 
8.4. Фінансове планування в корпораціях313 
8.5. Антикризове управління корпорацією324 
Тема 9. Корпоративні конфлікти. Управління корпоративними конфліктами335 
9.1. Теоретичні засади визначення конфліктів та конфліктних ситуацій 335 
9.2. Корпоративні конфлікти. Управління корпоративними конфліктами 340 
Тема 10. Шляхи підвищення ефективності корпоративного управління349 
10.1. Удосконалення діяльності органів управління корпорацією349 
10.2. Оцінка якості корпоративного управління354 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ364 
ВИКОРИСТАНІ ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА380