Міжнародне публічне право. Том 2
за заг. ред. В. Ф. Антипенка

Міжнародне публічне право. Том 2

Навчальний посібник. - К. : НАУ, 2012. - 348 c.

У підручнику висвітлено колективну авторську концепцію соціологічно-правового тлума­чення й систематизації міжнародного публічного права: курс поділено на чотири частини (моду­лі), дві перші з яких: «Загальні поняття й категорії міжнародного публічного права» та «Міжнаро­дно-правові основи МЫедержавних відносин» об’єднано у першому томі; третю - «Міжнародно-правові засади міжнародної безпеки й боротьба з тероризмом» викладено у другому томі, чет­верту - «Міжнародно-правове регулювання міжнародного співробітництва і регулювання аероко­смічної діяльності» подано у третьому томі.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Частина III. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ І БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ
Розділ 9. ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ
9.1. Поняття права міжнародної безпеки
9.2. Загальна безпека10 
9.2.1. Система підтримки миру й безпеки за Статутом ООН10 
9.2.2. Сучасна концепція підтримання миру в межах ООН12 
9.2.3. Дії Ради Безпеки щодо ситуацій із загрози миру, порушень миру та актів агресії13 
9.2.4. Операції ООН із підтримання миру14 
9.2.5. Багатонаціональні сили поза межами ООН18 
9.3. Регіональна безпека22 
9.3.1. Європейська безпека24 
9.3.2. Безпека в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (АТР)37 
9.4. Роззброєння39 
9.4.1. Заходи контролю за роззброєнням45 
9.5. Заходи зміцнення довіри та гарантійні заходи безпеки47 
Розділ 10. ПРАВА ЛЮДИНИ52 
10.1. Концепція прав людини52 
10.2. Основні міжнародні акти із захисту прав людини57 
10.3. Співвідношення міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права63 
10.4. Дотримання прав людини і боротьба з тероризмом65 
Розділ 11. МІЖНАРОДНЕ АНТИТЕРОРИСТИЧНЕ ПРАВО72 
11.1. Глобальний терористичний конфлікт як основа об’єкта міжнародно-правового регулювання72 
11.1.1. Поняття, види і суть конфлікту75 
11.1.2. Гносеологічні характеристики конфліктології і правові критерії терористичного конфлікту77 
11.1.3. Характеристика глобального терористичного конфлікту79 
11.1.4. Міжнародно-правовий зміст глобального терористичного конфлікту83 
11.2. Міжнародно-правовий підхід у боротьбі з тероризмом89 
11.2.1. Принцип верховенства права у сфері боротьби з тероризмом89 
11.2.2. Роль держави в забезпеченні принципу панування права у сфері боротьби з тероризмом94 
11.3. Запобігання й припинення тероризму як сфера дії міжнародного кримінального права98 
11.3.1. Об’єкт міжнародного кримінального права і боротьба з тероризмом100 
11.3.2. Основи відгалуження міжнародного антитерористичного права102 
11.3.3. Принципи міжнародного права й боротьба з тероризмом107 
11.3.4. Проблема джерел міжнародного права і боротьба з тероризмом 118 
11.3.5. Кодифікація міжнародного антитерористичного права128 
11.4. Критика кконвенціонального механізму регулювання боротьби з тероризмом132 
11.5. Інституційні антитерористичні системи сучасності та їхня характеристика146 
11.5.1. Національні (внутрішньодержавні) антитерористичні системи149 
11.5.2. Регіональні (в межах об’єднань і груп держав) інституційні антитерористичні системи165 
11.5.3. Міжнародні інституційні антитерористичні системи202 
11.6. Антитерористичний потенціал права збройних конфліктів218 
11.6.1. Антитерористичне складова права збройних конфліктів219 
11.6.2. Перспективи використання права збройних конфліктів у боротьбі з тероризмом228 
11.6.3. Міжнародно-правове регулювання боротьби з тероризмом через вплив на агресію245 
11.6.4. Розвиток антитерористичної спрямованості права збройних конфліктів253 
11.7. Правове забезпечення антитерористичних заходів258 
Розділ 12. ЮРИДИКО-ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИЙ ЗЛОЧИН «ТЕРОРИЗМ» 278 
12.1. Міжнародна кримінально-правова кваліфікація тероризму278 
12.1.1. Об’єкт тероризму як злочину за міжнародним правом279 
12.1.2. Сукупний суб’єкт тероризму289 
12.1.3. Проблеми втілення міжнародно-правової моделі сукупного суб’єкта складу тероризму295 
12.1.4. Суб’єктивна сторона тероризму302 
12.1.5. Об’єктивна сторона тероризму310 
12.2. Право міжнародної відповідальності й особливості відповідальності за тероризм316 
12.3. Міжнародне кримінальне правосуддя і відповідальність за тероризм330