Міжнародне публічне право. Том 2

11.2. Міжнародно-правовий підхід у боротьбі з тероризмом

Незалежно від оцінок тероризму:

1) однозначно утверджується його сприйняття як міжнародного соціального явища;

2) визнається необхідність активізації використання в боротьбі з ним можливостей права.

Водночас, недостатня ефективність міжнародно-правових заходів утворює відповідну негативну тенденцію. По-перше, - це різне розуміння поняття «тероризм», а отже, змісту антитерористичного права. По-друге, слабкість міжнародно-правової системи, що витікає з цього, додає конфліктності в міжнародні відносини.

Які ж перспективи розв’язання цих дуже непростих проблем?

Вони вбачаються у формуванні міжнародного антитерористичного права на основі соціологічного бачення предмета регулювання тероризму й боротьби з ним.