Міжнародне публічне право. Том 2

9.3.2. Безпека в Азіатсько-тихоокеанському регіоні (АТР)

Розв’язання проблеми створення в АТР моделі регіонального миропорядку можливо лише на базі власних азіатсько-тихоокеанських взаємоприйнятних рішень із урахуванням унікальності політичних, економічних, соціальних, культурних, етнічних особливостей регіону. Механізмом для пошуку таких рішень став створений 1994 р. у межах АСЕАН регіональний форум із проблем безпеки (Асеанівський регіональний форум - АРФ). У даний час до нього входять 10 країн - членів АСЕАН і 12 країн, що не є членами Асоціації: Австралія, Індія, Китай, Канада, Монголія, Нова Зеландія, Росія, США, Південна Корея, Японія, а також Європейський Союз.

Учасники АРФ як основу своїх міжнародних відносин у регіоні вже на першій сесії Форуму в 1994 р. схвалили цілі та принципи Балійського договору про дружбу й співробітництво в Південно-Східній Азії, прийнятого членами АСЕАН у 1976 р. Метою Договору є сприяння встановленню постійного миру, тривалої дружби й співробітництва (ст. 1). Основними принципами проголошуються взаємна повага незалежності, суверенітету, рівноправ’я, територіальної цілісності та національних особливостей усіх держав, право кожної з них на національне існування, вільне від зовнішнього втручання, підривної діяльності або насильства, невтручання у внутрішні справи одна одної, регулювання розбіжностей і конфліктів мирними засобами, відмова від погрози або застосування сили, ефективне співробітництво (ст. 2).

Балійський договір був відкритий для підписання не лише державами-членами АСЕАН, але й будь-якою державою Південно-Східної Азії. На даний час завершено розроблення Протоколу щодо приєднання до Договору інших держав. На п’ятій сесії АРФ у липні 1998 р. Росія висловила готовність приєднатися до Балійського договору.

На першій сесії Форуму в 1994 р. була досягнута домовленість про певну структуру АРФ. Було вирішено скликати сесію Форуму на рівні міністрів закордонних справ щороку услід за міністерською зустріччю країн - членів АСЕАН. Щорічній сесії Форуму передує засідання старших посадових осіб, яке готує порядок денний і доповіді.

У межах АРФ створюються також робочі групи, проводяться неформальні зустрічі експертів, скликаються міжнародні конференції з широким колом учасників. Так, на другій сесії Форуму в 1995 р. були створені дві робочі групи з вироблення заходів довіри й заходів щодо підтримання миру. У квітні 1999 р. у Владивостоці було проведено міжнародну конференцію за ініціативою Росії «Щодо всеосяжної безпеки та співробітництва в Азіатсько-тихоокеанському регіоні», на якій було вирішено розробити декларацію «Тихоокеанська згода». В основу проекту декларації покладений принцип добросовісного дотримання міжнародного права, включно зі Статутом ООН. Приділена увага сучасній тенденції щодо формування якісно нової багатополярної системи колективної безпеки держав.

В основу роботи АРФ покладений принцип консенсусу. Форумом було декларовано еволюційне й поетапне досягнення поставлених цілей - від будівництва заходів довіри через розвиток превентивної дипломатії до вироблення інструментів урегулювання конфліктів.

Асеанівський регіональний форум з безпеки перетворився на дієвий механізм багатобічного діалогу з безпеки в Азіатсько-тихоокеанському регіоні. Він відіграє велику роль у розвитку взаєморозуміння й довіри, сприяє створенню більшої прозорості й нарощуванню зусиль щодо зміцнення миру й стабільності в АТР. Як було відзначено на четвертій сесії Форуму в 1997 p., його рішення фактично запускають механізм формування Азіатсько-тихоокеанського співтовариства з безпеки.