Міжнародне публічне право. Том 2

9.4.1. Заходи контролю за роззброєнням

Контроль за роззброєнням є одним із обов’язкових елементів роззброєння. Угоди з роззброєння передбачають узгоджені контрольні механізми. В практиці роззброєння застосовуються різні види контролю.

Національні технічні засоби контролю є такими засобами, які знаходяться поза контрольованою територією. Це сейсмічні станції, інше устаткування, штучні супутники Землі, що належать одним державам, за допомогою яких ведеться контроль за діяльністю інших держав на їхній території. Так, національна сейсмічна апаратура є контрольним засобом для Московського договору про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та під водою 1963 р. Контроль за дотриманням Договору між СРСР і СІЛА про обмеження систем протиракетної оборони (ПРО) 1972 р. здійснюється з використанням штучних супутників Землі.

У ряді договорів, наприклад у Договорі між СРСР і СІЛА про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності та меншої дальності 1987 p., передбачені положення, що забороняють створювати перешкоди національним технічним засобам контролю із застосуванням навмисних заходів маскування та ін. Передбачаються також додаткові заходи, що сприяють проведенню контролю, наприклад, оснащення контрольованих об’єктів особливими пізнавальними знаками, обмін даними про озброєння, про місця розміщення їх тощо.

Інспекції на місцях стають усе більш використовуваним засобом у договорах щодо роззброєння. Метою інспекції є відвідання території держави або об’єктів, що знаходяться під її юрисдикцією або контролем, для перевірки дотримання зобов’язань за угодою, інспекції можуть здійснюватися національними по складу групами інспекторів або укомплектованими на міжнародній основі. Вони можуть проводитися на основі взаємності, запиту або за рішенням міжнародного органу або міжнародної організації.

Інспекції на основі взаємності передбачають право кожної учасниці угоди проводити інспекції на території іншої учасниці. Проведення таких інспекцій передбачено в Договорі між СРСР і США про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності та меншої дальності 1987 р. у місцях ліквідації таких ракет, а також у Документі Стокгольмської конференції щодо заходів зміцнення довіри й безпеки та роззброєння в Європі 1986 р.

Інспекції за запитом без права відмови передбачені Конвенцією про заборон}´ розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї 1993 р.

Контроль за дотриманням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. неядерними державами-учасницями покладений на МАГАТЕ з наданням їй права проводити інспекції на місцях міжнародними групами інспекторів.

У ряді договорів передбачено створення спеціальних контрольних органів на міжнародній основі для проведення контрольних заходів. Так, Договір між СРСР і США про підземні ядерні вибухи в мирних цілях 1976 р. передбачає створення змішаних комісій. У Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 р. передбачено створення контрольної організації, наділеної повноваженнями здійснювати перевірку дотримання зобов’язань по Конвенції. Створення такої організації містять положення Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 р.

Деякі договори передбачили створення системи контрольних механізмів, які забезпечують поєднання національних і міжнародних засобів контролю, приміром, Договір про заборону розміщення на дні морів й океанів і в його надрах ядерної зброї й інших видів зброї масового ураження 1971 р. У ньому передбачено спостереження за діяльністю на морському дні; проведення консультацій з іншими договірними сторонами та звернення із запитами; односторонні інспекції, колективні інспекції за участю двох або більше держав; застосування міжнародних процедур за рішенням Ради Безпеки.