Міжнародне публічне право. Том 2

9.2.2. Сучасна концепція підтримання миру в межах ООН

Така концепція була сформульована у схваленій Радою Безпеки програмі, викладеній у доповіді Генерального секретаря ООН «Порядок денний для світу». Програма виходить із комплексної ролі ООН у заходах із підтримки, зокрема, у сферах: превентивної дипломатії, миротворчості, підтримання миру, світобудови.

Превентивну дипломатію розуміють як дії, спрямовані на попередження виникнення розбіжностей між сторонами, недопущення переростання існуючих суперечок у конфлікти й обмеження масштабів конфліктів після їхнього виникнення. В її межах передбачається ширше використання заходів зі зміцнення довіри, створення місій зі збирання фактів і систем раннього попередження про загрози миру, превентивне розгортання Збройних сил ООН, використання демілітаризованих зон як превентивної міри.

Миротворчість - це дії, спрямовані на те, щоб привести до згоди ворогуючі сторони, переважно за допомогою переговорів та інших мирних засобів, передбачених Статутом ООН.

Підтримання миру передбачає проведення операцій за допомогою військового персоналу як для запобігання конфліктам, так і для встановлення миру.

Постконфліктне миробудівництво - це дії з установлення й підтримання структур у постконфліктний період, які повинні сприяти зміцненню миру з метою запобігання рецидивам конфліктів.

Одним із важливих елементів сучасної концепції підтримання миру є тісне співробітництво та взаємодія ООН із регіональними організаціями задля розвитку положень Статуту ООН. У прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1994 р. Декларації про вдосконалення співробітництва між ООН і регіональними угодами або органами в галузі підтримання міжнародного миру й безпеки передбачено різні форми такої співпраці: обмін інформацією й консультації, участь, де це доречно, в роботі органів ООН, надання персоналу матеріальної та іншої допомоги, заохочення з боку ООН регіональних зусиль щодо підтримання миру.