Міжнародне публічне право. Том 2

11.1. Глобальний терористичний конфлікт як основа об’єкта міжнародно-правового регулювання

Оновлені образи, в яких постає тероризм, вказують на дивовижну трансформативність цього явища, залишаючи постійною його суть. Тероризм - це не просто соціальна аномалія, це консистентна складова змісту життя суспільства, що натуралізувалась, розчинилася в ньому, утворює його сутнісну характеристику. Отже, протиставлення суспільства й тероризму є безпідставними.

Звідси очевидним способом усунення загрози тероризму є перебудова суспільства за допомогою механізмів, що відображають інтереси усього світового суспільства й ґрунтуються на пануванні права. Чільне місце тут мусить посідати міжнародне антитерористичне право. Основу такого права становить підхід до тероризму як до соціального результату життєдіяльності всього світового суспільства, який в умовах кризи світосистеми становить загрозу для цивілізованого існування усіх держав, народів, соціальних груп та індивідуумів. Отже, основним завданням міжнародного антитерористичного права вбачається втілення основоположного принципу розподілу відповідальності між усіма членами суспільства відповідно до юридичної кваліфікації конкретних діянь.

Будь-які зусилля пізнати тероризм невідворотно приводять до необхідності вивчення сутності соціального конфлікту.

Спроби визначити тероризм мірками кримінальної злочинності й організувати правову протидію йому, виходячи з його оцінок як конкретної терористичної дії (включно з організацією і підготовкою), приречені на поразку, якщо вони не ґрунтуватимуться на конфліктологічному підході в його політичному й соціальному аспектах. Зрозуміло, що й кримінальна злочинність має соціальні причини й супроводжується конфліктністю (зазвичай, внутрішньодержавного рівня), що породжує у суспільстві девіантне середовище.

Але планетарний масштаб загрози, що виходить від тероризму, вказує, по-перше, що його середовище визначається в параметрах міжнародного життя, а, по-друге, достатньо очевидно виявляється зумовленість тероризму соціальним конфліктом «першої величини», який визріває в надрах деструктивної глобальної економіки.

Тому досягати розуміння суті тероризму, його правового виміру з метою створення ефективних антитерористичних норм і принципів без оцінки в системі координат, що задаються функціями глобального соціального конфлікту, вельми непросто.