Міжнародне публічне право. Том 2

12.1. Міжнародна кримінально-правова кваліфікація тероризму

Міжнародна кримінально-правова кваліфікаційна конструкція міжнародного злочину тероризму ґрунтується на визначенні його поняття.

Тероризм - це насильницьке протиборство, що ґрунтується на конфлікті, яке поряд із завданням шкоди державі, посягає на міжнародну безпеку та світопорядок і ґрунтується на різниці політичних, економічних, етнотериторіальних і культурних інтересів груп держав, держав, народів, націй, соціальних груп і рухів, за умови використання хоча б однією зі сторін терористичних актів як способу впливу на супротивника для досягнення політичних цілей.

Терористичний акт - це злочинне загальнонебезпечне діяння в тероризмі зі створення умов впливу на державу, міжнародну організацію, іноземний уряд та їхніх представників або на юридичних чи фізичних осіб або групу осіб з метою примушення здійснити чи утриматись від здійснення певної дії, вчинене шляхом залякування за наявності наміру на спричинення загибелі безвинних людей.

Питання кваліфікації дуже важливе тому, що підтверджуючи обґрунтованість наведених ключових визначень, воно утворює тим самим основу для формування міжнародного антитерористичного права як самостійної галузі міжнародного права.

Потреба чіткої характеристики ознак правопорушення пояснюється тим, що саме воно є підставою виникнення юридичної відповідальності, яка пов’язана із застосуванням державного примусу до особи, що вчинила це правопорушення.

Злочин повинен бути кваліфікований із чотирьох сторін: суб´єкта, суб’єктивної сторони, об’єкта, об’єктивної сторони. Питання прийнятності зазначеної чотирьохелементної формули складу злочину для міжнародного права вважається розв’язаним: така загальноправова категорія, як склад правопорушення, цілком застосовна до міжнародного права, оскільки її визначення допомагає віднайти як загальноюридичні, так і специфічні риси міжнародно- правової відповідальності держави.

При цьому елементи злочину повинні розглядатися, передусім, із точки зору міжнародного кримінального права як системи, відмінної від внутрішньодержавної системи кримінального права.