Економічна дипломатія та економічна безпека України
Нижник В.М.

Економічна дипломатія та економічна безпека України

Навчальний посібник. - Хмельницький: ХНУ, 2007. - 299 c.

Розглянуті теоретичні основи розвитку економічної дипломатії, її новаційний характер і завдання на сучасному етапі міжнародних відносин; формування економічних інтересів і їх захист у дотриманні економічної безпеки, виходячи з геополітичних, глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

Видання рекомендоване для магістрів і спеціалістів з міжнародних економічних відносин. 

ВСТУП 
Розділ І. ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ВІДНОСИНАМИ 
1. Історія формування та сутність економічної дипломатії 
1.1. Етапи розвитку економічної дипломатії 
1.2. Перехід до стандартів економічної дипломатії 
1.3. Форми і напрями функціонування економічної дипломатії у міжнародній практиці 
1.4. Міжнародні економічні інститути у сприянні розвитку економічної дипломатії 
2. Стандарти економічної дипломатії 
2.1. Політичні цілі та засоби економічної дипломатії 
2.2. Економічні засади та функції економічної дипломатії 
2.3. Концепція зовнішньоекономічної стратегії України: вибір Європейського стандарту 
2.4. Інноваційні особливості розвитку соціально-трудових відносин у забезпеченні євростандартів 
2.5. Стандартизація сфер діяльності як напрямок функціонування економічної дипломатії 
Розділ ІІ. ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
3. Економічна дипломатія у сприянні міжнародному інвестуванню 
3.1. Іноземне інвестування як об’єкт економічної дипломатії 
3.2. Оцінка форм інвестицій та міжнародного бізнесу 
3.3. Еволюція ідей, законів, інтересів сторін і стереотипів у сприянні залученню іноземних інвестицій 
4. Світові ринки, міжнародні торгівля, стандарти конкуренції та інститути, як суб’єкти економічної дипломатії 
4.1. Зміна форм торгівлі, її структуризація та ризики і переваги вступу України до СОТ 
4.2. Еволюція стандартів конкуренції: міжнародні податки, конкурентні правила, системи стандартів 
Розділ ІІІ. ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ: ГЕНЕЗИС ІНТЕРЕСІВ 
5. Формування механізму комерційної дипломатії у міжнародних відносинах 
5.1. Сутність і політичні аспекти комерційної дипломатії 
5.2. Кадрове забезпечення функцій ведення комерційної дипломатії 
5.3. Формування економічної інфраструктури комерційної дипломатії 
6. Розширення та інноваційний розвиток економічної дипломатії: проблеми і перспективи 
6.1. Розширення функцій дипломатії в економічній області 
6.2. Пошук джерел фінансування, оплати інформаційних послуг в системі економічної дипломатії 
6.3. Економічна дипломатія у сприянні економічній безпеці підприємств, організацій та установ 
Розділ IV. НОВАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ЕВОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ 
7. Економічні інтереси України в контексті завдань економічної дипломатії 
7.1. Стратегія розвитку в Україні інноваційної інфраструктури і роль економічної дипломатії 
7.2. Стабільність та передбачуваність національних інтересів як головні завдання економічної дипломатії 
7.3. Реалізація та захист національних економічних інтересів на основі цивілізаційних детермінант та індикаторів економічної дипломатії 
8. Економічна дипломатія у прискоренні європейської інтеграції 
8.1. Історичні аспекти формування інституційної структури ЄС як фактора стабільності співіснування 
8.2. Європейський вибір: проблеми і перспективи розвитку економічної дипломатії 
8.3. Тенденції та перспективи інтеграції України до ЄС 
8.4. Регіональна інтеграція України в системі функціонування ЄС 
Розділ V. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА І НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ 
9. Національні інтереси в контексті дотримання економічної безпеки України 
9.1. Сутність історичного, ідеологічного та комплексного підходів щодо визначення національних інтересів 
9.2. Основні стратегічні завдання України на макро- та мікроекономічному рівнях міжнародних відносин 
9.3. Роль та еволюція розвитку національних інтересів у сприянні розвитку інноваційної діяльності 
9.4. Механізм організації, нормативно-правове забезпечення та стимулювання інноваційної діяльності 
10. Сучасний стан та перспективи захисту національних інтересів України 
10.1. Протиріччя національних інтересів у процесах інтеграції та регіоналізації 
10.2. Національні інтереси України в системі стратегій країн СНД та НАТО 
10.3. Моральні аспекти національних інтересів: причини, передумови, сфери, наслідки та засоби боротьби з корупцією 
10.4. Вплив тіньової економіки на національні інтереси: напрями поширення та її наслідки 
Розділ VІ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВИМІРИ 
11. Еволюція розвитку і стратегія економічної безпеки України 
11.1. Сутність та історія формування національної економічної безпеки 
11.2. Умови та складові розвитку української економічної безпеки 
11.3. Управління національними інтересами у зовнішній економіці 
11.4. Стратегія формування економічної безпеки України за умов глобалізації 
12. Сучасні виміри економічної безпеки України 
12.1. Взаємозв’язок економічної безпеки з економічною дипломатією, як механізм поглиблення інтеграційних процесів 
12.2. Тенденції розвитку системи міжнародної безпеки в Європі та Євразії і місце в них національної безпеки України 
12.3. Проблеми забезпечення міжнародної економічної безпеки та шляхи їх вирішення 
ЛІТЕРАТУРА