Вікова психологія
Ушакова І.М.

Вікова психологія

Курс лекцій. - Х.: НУЦЗУ, 2016. - 123 c.

Дане видання містить аналіз психологічних проблем онтогенезу людини. У ньому розглянуто, спираючись на теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, загальні положення вікової психології, основні проблеми дитячої, підліткової та юнацької психології, а також питання, які стосуються розвитку дорослої та старіючої людини.

Курс лекцій дасть змогу зорієнтуватись в широкому колі психологічної літератури, розширить інформаційне поле читача, допоможе глибше зрозуміти закономірності та динаміку психічного розвитку в онтогенезі, її потенціальні можливості від пренатального періоду до глибокої старості.

Для курсантів, студентів, викладачів і всіх, хто цікавиться проблемами вікового розвитку.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Лекція 1. Предмет, проблеми та методи вікової психології
1.1 Предмет вікової психології як науки
1.2 Загальна характеристика віку
1.3 Методи психології розвитку
Лекція 2. Історичний нарис розвитку вікової психології 10 
2.1 Початкові етапи психології розвитку як науки 10 
2.2 Проблеми вікового розвитку в зарубіжній психології 10 
2.3 Вітчизняна психологія про розвиток психіки в онтогенезі14 
Лекція 3. Закономірності та динаміка психічного розвитку в онтогенезі15 
3.1 Розвиток і формування15 
3.2 Особливості психічного розвитку16 
3.3 Рушійні сили розвитку психіки18 
3.4 Навчання, виховання і розвиток психіки21 
Лекція 4. Проблема періодизації психічного розвитку 25 
4.1 Поняття про періодизацію психічного розвитку 25 
4.2 Періодизації за зовнішніми ознаками розвитку26 
4.3 Періодизації за однією ознакою розвитку26 
4.4 Періодизації на основі суттєвих ознак психічного розвитку27 
РОЗДІЛ 2. ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ 28 
Лекція 5. Перинатальний розвиток 28 
5.1 Характеристика періодів пренатального розвитку28 
5.2 Психологічні особливості розвитку плоду 30 
5.3 Народження та його вплив на подальший розвиток31 
5.4 Фактори психічного ризику для майбутньої дитини32 
Лекція 6. Психічний розвиток немовляти 34 
6.1 Криза новонародженості та комплекс пожвавлення34 
6.2 Розвиток рухів та дій. Пізнавальний розвиток немовляти 36 
6.3 Формування передумов розвитку мовлення36 
6.4 Спілкування з дорослими як провідна діяльність. Основні новоутворення віку37 
Лекція 7. Психологічні особливості раннього дитинства 38 
7.1 Загальна характеристика розвитку дитини 1-3 років38 
7.2 Маніпулятивна та предметна діяльність як провідний вид діяльності. Інші види діяльності39 
7.3 Розвиток мовлення дитини39 
7.4 Характеристика пізнавальної сфери дитини раннього віку40 
7.5 Емоційно-вольова сфера та її розвиток 
7.6 Криза трирічного віку42 
Лекція 8. Психічний розвиток дитини дошкільного віку 43 
8.1 Загальна характеристика розвитку дитини-дошкільника43 
8.2 Гра та її значення для психічного розвитку дошкільнят44 
8.3 Трудова та учбова діяльність дошкільнят 46 
8.4 Сенсорний розвиток 46 
8.5 Пізнавальний розвиток 48 
8.6 Розвиток особистості та емоційно-вольової сфери дошкільників49 
Лекція 9. Психологічна готовність дітей до школи 51 
9.1 Поняття психологічної готовності до шкільного навчання 51 
9.2 Мотиваційна готовність до навчання у школі 52 
9.3 Розумова та емоційно-вольова готовність 52 
9.4 Проблеми навчання шестирічних дітей 53 
Лекція 10. Психологічні особливості молодшого школяра 55 
10.1 Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра 55 
10.2 Учбова діяльність молодших школярів 57 
10.3 Розвиток пізнавальних психічних процесів60 
10.4 Формування особистості дитини в молодшому шкільному віці64 
РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛІШАННЯ 66 
Лекція 11. Психологічні особливості підліткового віку66 
11.1 Загальна характеристика ситуації та особливостей розвитку підлітків66 
11.2 Стосунки з однолітками та дорослими69 
11.3 Розвиток пізнавальних процесів71 
11.4 Формування особистості підлітка 74 
Лекція 12. Психологічні особливості юнацтва 79 
12.1 Загальна характеристика ранньої юності 79 
12.2 Взаємостосунки з дорослими та однолітками 81 
12.3 Пізнавальні процеси і розумовий розвиток 82 
12.4 Формування особистості в період ранньої юності 85 
Лекція 13. Психологічні особливості дорослої людини 90 
13.1 Дорослість як психологічний період90 
13.2 Проблема періодизації дорослості91 
13.3 Характеристика соціальної ситуації розвитку у період дорослості 92 
13.4 Психофізіологічний та пізнавальний розвиток дорослої людини93 
13.5 Нормативні кризи дорослості та розвиток особистості 94 
Лекція 14. Психологія старіння та старості 96 
14.1 Старість як психологічне явище 96 
14.2 Теорії старіння та старості97 
14.3 Вікові завдання старості98 
14.4 Особистісні особливості людини у старості100 
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ з вікової психології102