Вікова психологія

4.2 Періодизації за зовнішніми ознаками розвитку

До таких періодизацій сам Л.С. Виготський відносить періодизацію відомого французького психолога Р. Заззо. Вона будується на основі ступенів освіти, тому що Заззо вважав завданням психології не встановлення нових стадій розвитку, а пояснення вже існуючих.

Порівнявши французьку та американську системи освіти, Заззо виділив шість періодів розвитку дитини (0-3; 3-6; 6-9; 9-12; 12-15; 15-18 років). Вже одна ця точна симетрія викликає деяку недовіру. До того ж кидається у вічі штучність такого розподілу. Але є в ній і позитивні якості: виявлення важливості зміни соціальних позицій дитини.

Як приклад такого роду періодизацій можна навести і прийняту в нашій педагогіці періодизацію (дошкільний період, молодший шкільний, середній шкільний та старший шкільний вік) та періодизацію розвитку особистості А.В. Петровського, які також підкреслюють важливість зміни соціальних позицій дитини.