Вікова психологія

13.3 Характеристика соціальної ситуації розвитку у період дорослості

Соціальна ситуація розвитку дорослої людини передбачає включення людини у сферу суспільного виробництва, у сферу трудової діяльності, а також створення сім´ї та виховання дітей. Внутрішня ситуація характеризується прагненням до самостійності, незалежності і відповідальності. Усвідомлення особистісної відповідальності за своє життя та життя близьких та готовність прийняти цю відповідальність - ключові переживання соціальної ситуації розвитку зрілості.

Провідною діяльністю цього періоду є труд. З позицій акмеології уточнюється, що провідною діяльністю стає не просто включення в виробничу діяльність суспільства, а максимальна реалізація сутнісних сил людини в ході такої діяльності (О.О. Бодальов). Таким чином, йдеться про прагнення до досягнення людини у різних сферах - фізичній, моральній, інтелектуальній, професійній.

З ціннісної сторони дорослість пов´язують з відтворенням та творчістю в системі суспільних діяльностей та в системі екзистенціальних цінностей (В.І. Слободчиков, Г.А. Цукерман).