Психологічна служба
Панок В.Г.

Психологічна служба

Навчальний посібник. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 362 c.

Курс «Психологічна служба» є нормативним для підготовки практичних психологів і входить до інваріантної частини підготовки бакалаврів. У підручнику узагальнено світовий і вітчизняний досвід діяльності практичних психологів і психологічних служб. У ньому розкриваються теоретичні засади, історія розвитку, організація, структура, функціональні обов’язки та зміст роботи працівників психологічної служби та вимоги до особистості практичного психолога.
Підручник підготовлено на виконання планової НДР «Наукові та органі заційно-методичні засади вдосконалення діяльності психологічної служби і психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти» у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти.
Матеріали, що вміщені у підручнику, пройшли апробацію у кількох вищих навчальних закладах та у практичній роботі авторів.
Підручник призначено для студентів і викладачів, педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів, керівників освіти і психологічної служби.

Вступ
Розділ 1. Психологічна практика і психологічна служба13 
1.1. Психологічна служба як соціальне явище13 
1.2. Феномен психологічної практики20 
1.3. Прикладна психологія та її місце у системі психологічного знання 29 
1.4. Соціальні технології як методична основа діяльності психологічної служби 38 
1.5. Етичні засади професійної діяльності практичного психолога46 
Розділ 2. Історія розвитку психологічних служб в Україні59 
2.1. Періодизація розвитку прикладної психології в Україні 59 
2.2. Психологія в умовах соціальних потрясінь початку XX століття 61 
2.3. Виникнення і розвиток психологічних служб 64 
2.3.1. Розвиток психотехніки 64 
2.3.2. Розвиток педології 67 
2.4. Заборона прикладної психології в СРСР74 
2.5. Підсумки розвитку радянської психології в передвоєнний період 79 
2.6. Теоретичні передумови розвитку практичної психології в Україні у другій половині XX століття 83 
2.7. Етапи становлення і розвитку психологічної служби в Україні 91 
Розділ 3. Психологічні служби 103 
3.1. Національна система соціальних і психологічних служб України 103 
3.2. Відомчі психологічні служби 107 
3.2.1. Система психологічного забезпечення діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій 107 
3.2.2. Система психологічного забезпечення діяльності персоналу Державної прикордонної служби України 113 
3.2.3. Служба психологічного забезпечення діяльності органів і підрозділів внутрішніх справ 118 
3.2.4. Центри соціально-психологічної реабілітації населення, що постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС 131 
3.3. Психологічні служби зарубіжних країн 141 
3.3.1. Організація психологічної служби системи освіти в США 141 
3.3.2. Організація психологічної служби в країнах Європи146 
3.3.3. Організація психологічної служби в системі освіти Ізраїлю 147 
3.3.4. Система психологічної підтримки освіти в Росії 151 
Розділ 4. Організація та зміст діяльності психологічної служби системи освіти 161 
4.1. Організація та структура психологічної служби системи освіти161 
4.1.1. Мета, завдання і принципи організації психологічної служби системи освіти 161 
4.1.2. Структура та управління психологічною службою168 
4.1.3. Розподіл функцій і повноважень у психологічній службі 170 
4.2. Організаційні моделі діяльності психологічної служби176 
4.2.1. Організаційні моделі діяльності психологічної служби на рівні «район (місто) — навчальний заклад» 176 
4.2.2. Організаційні моделі діяльності психологічної служби на рівні області 178 
4.3. Психолого-медико-педагогічні консультації (ПМПК)179 
4.4. Психологічна служба у початковій школі187 
4.5. Діяльність психологічної служби основної школи196 
4.6. Психологічне забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів 202 
4.7. Психологічна служба вищих навчальних закладів 207 
4.8. Діяльність психологічної служби в умовах військової агресії 221 
4.8.1. Розробка методичного забезпечення для педагогічних працівників і працівників психологічної служби224 
4.8.2. Співпраця з міжнародними і громадськими організаціями 225 
Розділ 5. Професійна підготовка та розвиток особистості практичного психолога 233 
5.1. Особистість практичного психолога 233 
5.2. Професійне становлення особистості практичного психолога 242 
5.3. Професійне зростання фахівця психологічної служби 248 
Післямова253