Психологічна служба

3.2.1. Система психологічного забезпечення діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Психологічне забезпечення важлива складова державної політики у сфері цивільного захисту. Психологи відіграють провідну роль у забезпеченні надійності персоналу — здійснюють професійно-психологічний відбір на службу (навчання), психологічне супроводження службової діяльності, вивчення соціально-психологічного клімату в підрозділах, заходи первинної психопрофілактики тощо, а також залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Успішність психологічного забезпечення залежить від ефективної взаємодії з усіма службами ДСНС України, насамперед, з підрозділами кадрового забезпечення, блоком реагування на надзвичайні ситуації та цивільного захисту.

Психологічна служба включає психологів територіальних органів управління, спеціальних регіональних центрів швидкого реагування, підрозділів центрального підпорядкування та навчальних закладів системи ДСНС України і функціонує відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, наказів МНС України від 23.02.2004 № 89 «Про затвердження Інструкції з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб», від 03.12.2003 № 466 «Про затвердження Інструкції про порядок поглибленого обстеження кандидатів на керівні посади територіальних органів управління МНС України та Методичних рекомендацій з вивчення соціально- психологічного клімату в колективах апаратів і підрозділів МНС України», від 10.04.2003 № 103 «Про затвердження Положення про кабінет психологічного розвантаження особового складу державної пожежної охорони», від 27.02.2008 р. № 148 «Про створення позаштатних мобільних груп екстреної психологічної допомоги МНС».

Основними завданнями психологічної служби ДСНС України є:

— організація та проведення роботи із психологічного забезпечення діяльності персоналу органів і підрозділів цивільного захисту;

— психологічний захист населення у разі загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

Психологічне забезпечення діяльності персоналу ДСНС України здійснюється в повсякденних умовах та в умовах надзвичайної ситуації.

У повсякденних умовах психологічне забезпечення діяльності персоналу включає професійну орієнтацію, професійно-психологічний відбір на службу та навчання, психологічне супроводження молодих фахівців, визначення можливості кваліфікаційного росту (просування по службі), підтримання оптимального рівня морально-психологічного клімату в колективах та забезпечення психологічної готовності до виконання завдань за призначенням (індивідуальна та групова робота). В умовах надзвичайної ситуації — прогнозування виникнення відстрочених стресових реакцій та надання рекомендацій щодо оптимального режиму роботи та своєчасне надання психологічної допомоги як постраждалим, так і працівникам ДСНС.

Станом на 01.01.2016 в психологічній службі ДСНС України налічується 146 посад (некомплект 6%), з них: атестовані — 115, за вільним наймом — 31.

При нормативному навантаженні на психолога 400-460 осіб середнє навантаження на одного фахівця-психолога в територіальних органах управління становить близько 500 осіб, навчальних закладах — 550, спеціальних центрах швидкого реагування — 250.

Організаційно-методичне керівництво, координацію та контроль психологічного забезпечення в органах і підрозділах цивільного захисту здійснює Центр психологічного забезпечення підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту (створено наказом ДСНС України від 15.03.2013 № 85 «Про затвердження та введення в дію штату

Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України») через директора Департаменту персоналу ДСНС України. Комплектування вакантних посад здійснюється особами з фаховою вищою (психологічною) освітою після попереднього погодження.

Профільні вищі навчальні заклади системи ДСНС України (Національний університет цивільного захисту України, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) з 2005 року здійснюють підготовку фахівців-психологів (станом на 01.03.2016 навчається 72 курсанти та 468 студентів).

Завданнями Центру психологічного забезпечення підрозділів ОРС ЦЗ є:

- розроблення документів з питань психологічного забезпечення діяльності персоналу ДСНС України та захисту населення;

- організація професійної орієнтації і професійно-психологічного відбору кандидатів на службу (навчання) до органів і підрозділів ДСНС України;

- організація психологічного супроводження службової діяльності персоналу органів і підрозділів цивільного захисту та психолого- педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах ДСНС;

- організація вивчення морально-психологічного клімату персоналу ДСНС та надання консультативної допомоги керівникам усіх рівнів щодо ефективних методів психологічного впливу на підлеглих;

- організація та координація психопрофілактичної роботи з персоналом ДСНС України;

- забезпечення належного рівня психологічної підготовки персоналу до службової діяльності;

- участь у перевірках органів і підрозділів цивільного захисту з питань організації та проведення психологічного забезпечення;

- організація та надання екстреної психологічної допомоги по- страждалому внаслідок надзвичайних ситуацій населенню та персоналу ДСНС України;

- організація і проведення навчання населення щодо поведінки та дій у разі загрози чи виникнення надзвичайної ситуації (розробка навчально-методичних посібників, проведення семінарів, тренінгів, лекцій тощо);

- аналіз й узагальнення стану психологічного забезпечення службової діяльності органів і підрозділів цивільного захисту та передового досвіду.

Кодексом цивільного захисту України (ст. 38) та Положенням про Державну службу України з надзвичайних ситуацій (п. 15) серед завдань і основних заходів у сфері цивільного захисту визначено психологічний захист населення. Заходи психологічного захисту населення спрямовані на зменшення та нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій і включають:

— планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистом;

— своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорек- ційних методів впливу на особистість;

— виявлення за допомогою психологічних методів чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруженості в колективах і територіях;

— застосування сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населення;

— здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склалася.

Досвід роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій показав, що при надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня штатної чисельності практичних психологів територіальних органів та підрозділів недостатньо для ефективного забезпечення надання екстреної психологічної допомоги як рятувальникам, так і населенню. Найбільш дієвим є залучення фахівців-психологів суміжних галузей (освіта, медицина) і формування на їх основі позаштатних мобільних груп екстреної психологічної допомоги. З цією метою впроваджено наказ МНС від 27.02.2008 р. № 148 «Про створення позаштатних мобільних груп екстреної психологічної допомоги МНС». Крім того, у кожному територіальному органі ДСНС Україні є співробітники, які мають вищу психологічну освіту та входять до позаштатних територіальних мобільних груп.

На відміну від класичних алгоритмів надання психологічної допомоги, коли людина звертається до психолога, психологи ДСНС України працюють на випередження і надають допомогу навіть якщо постраждалий вважає, що вона йому не потрібна.

Так, наприклад, у 2015 році психологи надавали екстрену психологічну допомогу постраждалим та членам їх сімей внаслідок: обстрілів м. Маріуполя Донецької обл., отруєння невідомою речовиною учнів у смт Летичів Хмельницької обл., ДТП на трасі Київ-Харків у Полтавській обл., ДТП поблизу с. Правдівки Ярмолинецького району Хмельницької обл., обстрілів с. Сартани Донецької обл., вибуху в житловому будинку у м. Кривому Розі Дніпропетровської обл., аварії судна “Іволга” поблизу с. Затока Одеської обл., зсуву ґрунту поблизу житлового будинку по проспекту Червонозоряному, м. Київ. При цьому психологи проводять моніторинг психоемоційного стану потерпілих, намагаються зменшити або нейтралізувати інтенсивність прояву негативних реакцій, надають психологічну підтримку та інформаційно-консультативну допомогу постраждалим.

Протягом вказаного року до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій залучалось більше 18 тис. рятувальників, 97% з яких було надано психологічну допомогу. Адже це обов’язкова складова психологічного супроводження службової діяльності персоналу.

У цьому ж році психодіагностичними обстеженнями було охоплено 4940 кандидатів на службу до підрозділів ДСНС України. За результатами відбору 13% отримали негативний висновок щодо придатності і не рекомендовані до прийому на службу. Також проводиться психологічний відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів системи ДСНС України. Протягом 2015 року вивчено 1503 кандидати, з них 15% виявили низький рівень інтелектуально-мотиваційної готовності і не рекомендовані до вступу.

Щорічно психологи готують більше 2000 висновків та рекомендацій за результатами комплексних вивчень соціально-психологічного клімату (далі — СПК) у підрозділах цивільного захисту (охоплюється майже 100 тис. співробітників). СПК вивчається двічі на рік у всіх підрозділах ДСНС України — оцінюється загальний стан СПК у колективі, статус співробітників серед колег, ділові та особистісні якості керівного складу підрозділів, їх стиль керівництва, рівень нервово-психічної стійкості особового складу, виявляються нагальні проблеми та визначаються шляхи їх розв’язання. За результатами вивчення СПК психологи надають консультації керівникам підрозділів. Однак керівництво не завжди прислухається до рекомендацій психолога і ігнорує виявлені негативні тенденції, які трансформуються у конфлікти чи скарги, а найгірше — призводять до зниження боєздатності підрозділу.

Працівниками психологічної служби здійснюється координація заходів з психологічної адаптації вимушених переселенців із залученням представників органів місцевого самоврядування, громадських (волонтерських) організацій та волонтерів. За 2015 рік психологами ДСНС України спільно з представниками державних та громадських (волонтерських) організацій надано психологічну допомогу 39364 особам, з них: 10628 — діти, 5905 — інваліди та особи похилого віку.

Дослідження динаміки проблемних питань вимушених переселенців дозволяє констатувати, що найбільш актуальними залишаються питання їх соціального захисту — виплати компенсацій, поселення, харчування, працевлаштування, медичне обслуговування.

Більше 2000 рятувальників залучалось до відновлювальних робіт на території проведення антитерористичної операції. Основним завданням психологів є організація та проведення заходів психологічного відновлення персоналу, що бере участь у цих заходах. За результатами психологічного діагностування розробляються програми для подальшої корекційно-відновлювальної роботи (тренінги, лекції тощо).

На базі Національного університету цивільного захисту України та ГУ ДСНС України у Рівненській області в лютому-березні 2015 року було організовано та проведено спеціалізовані тренінги, які спрямовані на покращення ефективності роботи з психологічного відновлення персоналу ДСНС України, який залучався до виконання завдань за призначенням на території проведення АТО. До участі у заходах залучались не лише психологи ДСНС України але й органів місцевого самоврядування та громадських (волонтерських) організацій, з якими налагоджено тісну співпрацю.

З метою розробки ефективних методів відновлення персоналу ДСНС України після виконання завдань за призначенням на території проведення АТО та прогнозування їх подальшої професійної надійності, у 2015 році проводилось широкомасштабне дослідження фахівцями Науково-дослідної лабораторії екстремальної та кризової психології Національного університету цивільного захисту України разом з психологами ДСНС України. На даний час розробляються відповідні методичні рекомендації та програма психологічного відновлення персоналу ДСНС України.

Починаючи з 2014 року, налагоджено співпрацю з представниками державних органів виконавчої влади (Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України та Національної гвардії України), міжнародними (ООН, ЮНІСЕФ, НАТО, ОБСЄ, представництво Міжнародного медичного корпусу в Україні, Товариство Червоного Хреста України) та громадськими (волонтерськими) організаціями (ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», «Восток-808», «Свідомі люди» тощо).

Основними напрямами покращення роботи психологічної служби ДСНС України є:

- удосконалення нормативно-правової бази діяльності психологічної служби;

- створення системи організаційних і науково-методичних стандартів діяльності фахівців психологічної служби;

- забезпечення комплексного вирішення проблем профілактики і діагностики наслідків професійного стресу, емоційного вигорання та психологічної реабілітації персоналу ДСНС України;

- підвищення якості та оперативності надання екстреної психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях із застосуванням інноваційних методів та інформаційних технологій.

На даний час відпрацьовуються пропозиції до Кодексу цивільного захисту України з питань психологічного забезпечення та психологічної реабілітації, розробляється поновлена Інструкція з організації психологічного забезпечення службової діяльності органів та підрозділів цивільного захисту.