Психологічна служба

4.8.2. Співпраця з міжнародними і громадськими організаціями

Представництво Дитячого Фонду ООН (UNICEF) в Україні у співпраці з МОН України, Національним Університетом «Києво- Могилянська Академія» і УНМЦ практичної психології і соціальної роботи у 2015 році реалізували проект з підвищення психосоціального реагування дітей та родин у центральних та східних регіонах України.

В ході реалізації Проекту понад 11000 дітей та їхніх батьків отримали психосоціальну підтримку у формі індивідуального та групового консультування. Підвищено обізнаність більше ніж 4 000 педагогічних працівників і психологів щодо розпізнання ознак психологічної травми та роботи з нею. У процесі оцінки ефективності проекту визначено, що рівень посттравматичного стресу серед дітей вдалося значно знизити, майже удвічі. Кількість дітей з високим рівнем посттравматичного стресу було зменшено більше, ніж утричі (з 37% (N=767) до 11% (N=316) протягом півроку.

Європейський Союз (ЄС) та Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з листопада 2015 року розпочали новий проект «Діти миру», метою якого є надання психосоціальної допомоги дітям на сході України та забезпечення їх участі в освітніх програмах. Проект реалізується у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

За ініціативи Центру між Представництвом Дитячого фонду ООН (UNICEF) в Україні, Національним університетом «Києво-Могилянська академія» і Національною академією педагогічних наук України підписано Меморандум про взаєморозуміння від 21.03.2016 щодо впровадження проекту «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам і родинам, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні».

На сьогодні у Проекті вже пройшли навчання 1550 педагогів та 230 практичних психологів з п’яти східних областей. Близько 26 000 дітей взяло участь у програмі психосоціальної підтримки. Відкрито та повноцінно функціонує центр психосоціальної реабілітації у м. Слов’янськ. Програма проекту засвідчує свою надзвичайну актуальність та отримує високі позитивні відгуки учасників.

З листопада 2015 року УНМЦ практичної психології і соціальної роботи здійснює ефективну співпрацю з Данською радою у справах біженців в Україні (DRC). Зокрема 24 листопада 2015 року спільними зусиллями було організовано і проведено перший круглий стіл з питань розробки і впровадження програм психосоціальної підтримки дітей і батьків в умовах збройного конфлікту на сході України. В результаті роботи були відпрацьовані рекомендації щодо координації діяльності державних установ, міжнародних організацій та НПО в розробці та реалізації програм психосоціальної допомоги населенню, що постраждало в наслідок конфлікту. УНМЦ практичної психології і соціальної роботи виступив ініціатором підписання відповідного Меморандуму про наміри дій у сфері координації діяльності щодо розробки та впровадження програм психосоціальної підтримки населення.

За поданням Данської ради у справах біженців в Україні УНМЦ практичної психології і соціальної роботи було включено до складу учасників кластеру MH PSS (психічного здоров’я і психосоціальної підтримки) при United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA ).

На запит Данської ради у справах біженців в Україні було проведено навчальний тренінг з питань надання первинної психологічної допомоги населенню у випадках надзвичайних подій.

УНМЦ практичної психології і соціальної роботи постійно здійснює співпрацю з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна», у рамкам якої в 2014-2015 році Центр брав участь у 3 різних міжнародних проектах. (див. Додатки)

Із січня 2015 року розпочато проведення щомісячних одноденних нарад з метою надання методичної допомоги та супервізії для практичних психологів і соціальних педагогів Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей з питань надання психологічної та соціально- педагогічної допомоги дітям, а також розповсюдження інформаційних матеріалів серед педагогічних працівників, дітей та батьків.

Співробітники Центру співпрацюють з Представництвом Міжнародного Медичного Корпусу (ІМС) в рамках Проекту «Налагодження психосоціальної підтримки та забезпечення психічного здоров’я в Україні», беруть участь у роботі Міжвідомчої Робочої Групи щодо адаптування та впровадження керівних принципів Міжвідомчого Постійного Комітету Генеральної Асамблеї ООН з координування гуманітарних питань для створення в Україні Міжвідомчої Координаційної Групи з питань психічного здоров’я та соціально-психологічної підтримки в надзвичайних ситуаціях.

Громадська організація «Інститут миру і порозуміння» спільно з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та УНМЦ практичної психології і соціальної роботи реалізують проект «Вирішення конфліктів та впровадження відновних практик серед дітей та молоді, уражених конфліктом» в навчальних закладах Донецької області. Протягом 9 місяців (лютий-жовтень 2016 року) передбачено навчити необхідним навичкам відновної комунікації, вирішення та попередження конфліктних ситуацій близько 1000 педагогів та 200 дітей. Ще майже 2,5 тис. школярів пройдуть навчання у програмах за методом «рівний рівному», а близько 4000 дітей безпосередньо візьмуть участь у відновних практиках з метою вирішення конфліктних ситуацій. Також проектом передбачено створення шкільних центрів порозуміння у 20 пілотних загальноосвітніх навчальних закладах Маріуполя; розробку та написання посібника з впровадження відновних практик у школах.

ТЕМИ І ЗАВДАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Організаційно-правові засади діяльності психологічної служби системи освіти в Україні

 1. Історія становлення і розвиток психологічної служби у національній системі освіти.
 2. Нормативно-правова база діяльності психологічної служби системи освіти.
 3. Базові принципи організації психологічної служби системи освіти в Україні.
 4. Основна мета і завдання діяльності психологічної служби системи освіти.
 5. Організаційні моделі діяльності психологічної служби на різних рівнях управління освітою.
 6. Структура, основні завдання і напрями роботи психолого- медико-педагогічних консультацій (ПМПК).
 7. Функції, права та обов’язки працівників психологічної служби системи освіти.

Тема 2. Зміст та основні напрями діяльності психологічної служби в системі освіти

 1. Основні види та напрями діяльності психологічної служби системи освіти України.
 2. Специфіка діяльності психологічної служби початкової школи.
 3. Напрями та форми роботи психологічної служби основної школи.
 4. Напрями діяльності психологічної служби позашкільних навчальних закладів.
 5. Специфіка психологічного забезпечення вищих навчальних закладів.

5.1. Основні завдання й напрями діяльності психологічної служби ВНЗ.

5.2. Функції психологічної служби вищого навчального закладу.

5.3. Організаційні моделі психологічних служб ВНЗ.

5.4. Умови ефективної діяльності психологічної служби ВНЗ.

Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Визначення, мета і завдання діяльності психологічної служби системи освіти.
 2. Нормативні документи, якими регулюється діяльність психологічної служби системи освіти.
 3. Види і напрями діяльності психологічної служби системи освіти.
 4. Організаційні принципи діяльності психологічної служби системи освіти.
 5. Структура управління психологічною службою системи освіти та функції її окремих підрозділів.
 6. Функціональні обов’язки та права практичного психолога навчального закладу.
 7. Система психолого-медико-педагогічних консультацій та її взаємодія з психологічною службою.
 8. Чим характеризуються актуальний та перспективний напрями діяльності психологічної служби освіти?
 9. Зміст і основні напрями діяльності психологічної служби початкової школи.
 10. Зміст і основні напрями діяльності психологічної служби основної школи.
 11. Зміст і основні напрями діяльності психологічної служби позашкільних навчальних закладів.
 12. Зміст і основні напрями діяльності психологічної служби ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Тематика рефератів

 1. Специфіка психологічної служби системи освіти України у порівнянні з аналогічними службами зарубіжних країн.
 2. Завдання і зміст діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу.
 3. Завдання і зміст діяльності психологічної служби початкової школи загальноосвітнього навчального закладу.
 4. Завдання і зміст діяльності психологічної служби основної школи загальноосвітнього навчального закладу.
 5. Завдання і зміст діяльності психологічної служби старшої школи загальноосвітнього навчального закладу.
 6. Завдання і зміст діяльності психологічної служби професійно- технічного навчального закладу.
 7. Завдання і зміст діяльності психологічної служби ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.
 8. Етичні засади діяльності практичного психолога навчального закладу.
 9. Завдання та зміст діяльності практичного психолога навчального закладу з сім’єю.

Завдання для самостійної дослідницької роботи

 1. Виходячи з соціально-політичних та економічних перетворень в сучасному українському суспільстві запропонуйте ряд доповнень і уточнень до «Положення про психологічну службу системи освіти України» [див. Додаток].
 2. Підготуйте пакет нормативно-законодавчих документів, що регламентують діяльність ПМПК.
 3. Складіть програму роботи практичного психолога з важкови- ховуваними дітьми.
 4. Запропонуйте проекти різних видів документації практичного психолога дошкільного навчального закладу. Авторські проекти обговоріть у мікрогрупах.
 5. Розробіть авторську модель психологічної служби початкової школи.
 6. Розробіть проект «Психологічна служба ХХІ століття очима практичного психолога ВНЗ» з презентацією та захистом у форматі конкурсу.
 7. Складіть план-проект психологічного кабінету майбутнього, виходячи з «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бенера В.Є. Психологічна служба в закладах освіти. Практикум / [навчальний посібник для вищих навчальних закладів] / В.Є. Бенера. — Тернопіль : ВАТ «ТВПК «Збруч», 2008. — 560 с.
 2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р. Битянова. — М. : Совершенство, 1998. — 298 с.
 3. Бойбіна Ю.В. Обліково-звітна документація шкільного психолога / Ю.В. Бойбіна, С.В. Гончарова. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 216 с.
 4. Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : [учбовий посібник для студентів старших курсів психологічних факультетів та відділень університетів] / О.Ф. Бондаренко. — Харків : Фоліо, 1996. — 237 с.
 5. Выготский Л.С. Проблема возраста / Л.С. Выготский // Собр. соч. — Москва, 1983, Т. 4. — 268 с.
 6. Гильбух Ю.З. Учитель и психологическая служба школы [Текст] : методический материал / Юрий Зиновьевич Гильбух. — К. : Институт психологии АПН Украины, 1993. — 142 с.
 7. Довідник нормативно-правових документів психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій системи освіти України [Електронний ресурс] / Упоряд.: Ю. А. Луценко, А. Г. Обухівська, І. В. Луценко, Н. В. Сосновенко. — К. : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2014. — 1 електрон. опт. диск (CD- ROM) ; 12 см. - 475 с.
 8. Долинська Л.В. Активні методи в роботі практичного психолога : навч. посібн. / [Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелєва Н.В., Уманець Л.І.]. - К. : УДПУ ім. М.П. Драгоманова, 1994. - 81 с.
 9. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба : теория и практика. — М., 1995.
 10. Изотова Е.И. Психологическая служба в образовательном учреждении : учебное пособие / Е.И. Изотова. — 2-е издание, исправленное. — М. : Академия, 2009. — 288 с. — (Высшее профессиональное образование. Психология).
 11. Лаврухина Е. А Социальные спрос и заказ в образовании / Е. А. Лав- рухина // Гражданское общество как политический феномен : Доклады конгресса (Екатеринбург, 7—11 июня 1999 г.). — Екатеринбург, 1999, С. 87 - 107.
 12. Матвеєва М.П. Організація роботи шкільного психолога : метод. рекомендації / М.П. Матвеєва. — Кам’янець-Подільський, 2001. — 36 с.
 13. Овчарова Р.В. Практическая психология образования : учебн. пособие для студ. психол. ф-тов ун-тов / Р.В. Овчарова. — М. : Издат. центр «Академия», 2003. — 448 с.
 14. Основи практичної психології. Підручник для ВНЗ. / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. — [3-тє вид., стереотип.] — К. : Либідь, 2006. — 536 с.
 15. Острова В. Д. Проспективна ідентичність як чинник соціально- психологічної адаптації студентської молоді : дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.05 / Острова Вікторія Дмитрівна. — К., 2015. — 193 с.
 16. Організація психологічної служби в школі / [уклад. Л.В. Туріщева]. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 111 [1] с. — (Серія «Психологічна служба школи»).
 17. Панок В.Г. Концепція національної соціально-психологічної служби / В.Г. Панок // Педагогіка і психологія. — 1994. — № 2. — С. 3-10.
 18. Панок В.Г. Практична психологія. Теоретико-методологічні засади розвитку : Монографія / В.Г. Панок. — Чернівці : Технодрук, 2010. — 486 с.
 19. Панок В.Г. Психологічна служба вищого навчального закладу / В.Г. Панок, В.Д. Острова. — К. : «Освіта України», 2010. — 230 с.
 20. Рабочая книга практического психолога : пособие для специалистов, работающих с персоналом / [под ред. А.А. Бодалева, А.А. Деркача, Л.Г. Лаптева]. — М. : Изд-во Института Психотерапии, 2003. — 640 с.
 21. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні : перспектива та особливості розвитку / Н.Ф. Романова // Соціальна робота в Україні : теорія і практика. — 2008. — № 3. — С. 94-102.
 22. Самоукина Н.В. Первые шаги практического психолога / Н.В. Само- укина. — Дубна : ООО «Феникс+», 2000. — 224 с.
 23. Статистичний бюлетень показників розвитку психологічної служби та психолого-медико-педагогічних консультацій за 2014-2015 навчальний рік / [Березіна Н.О., Лунченко Н.В., Обухівська А.Г. та ін.]. — К. : Ніка-Центр, 2015. - 66 с.
 24. Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти : Практикум з навчального курсу для практичних психологів : навч. посібн. / О.В. Строяновська. — К. : Каравелла, 2010. — 176 с.