Цивільний процес України: Проблеми і перспективи
Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.

Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

Навчальний посібник. - К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. - 448 c.

У науково-практичному посібнику дається аналіз нових інсти­тутів ЦПК - попереднього судового засідання, наказного та заочно­го проваджень, провадження про визнання та виконання рішень іноземних судів.

Посібник спрямований на підвищення теоретичного та прак­тичного рівня знань у галузі цивільного процесуального права студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також бу­де цікавим для викладачів, науковців, суддів, адвокатів, дер­жавних виконавців. Він може бути використаний при викла­данні курсів "Цивільний процес", "Міжнародний цивільний процес", спецкурсів "Виконавче провадження", "Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів".

Передмова
Частина І. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Розділ 1. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
1. Загальні положення
2. Інститут присяжних у цивільному процесі та Конституції України11 
3. Нестабільність законодавства і вплив цього фактора на цивільний процес16 
4. Проблеми запровадження нових ЦПК і КАС17 
5. Теоретичні проблеми цивільного процесу23 
6. Прийняття заяв судом32 
7. Прийняття апеляційної скарги. Чи можливе оскарження ухвали про перегляд справи у зв`язку з нововиявленими обставинами?36 
8. Технічні проблеми судочинства41 
Розділ 2. ПОПЕРЕДНЄ СУДОВЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І ВИРІШЕННЯ ЙОГО ПРОБЛЕМ44 
1. Основний зміст та мета попереднього судового засідання44 
2. Підготовка справи до судового розгляду у порядку ч. 6 ст.130 нового ЦПК47 
3. Правові ситуації та наслідки, пов`язані з неявкою сторін у попереднє судове засідання49 
4. Докази і попереднє судове засідання 50 
5. Пред`явлення зустрічного позову відповідачем та самостійних вимог третіми особами у попередньому судовому засіданні53 
6. Постановлення судового рішення (ухвали) у попередньому судовому засіданні56 
ЧАСТИНА II. НАКАЗНЕ (ДОКУМЕНТАРНЕ) ТА ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ58 
Розділ 1. НАКАЗНЕ (ДОКУМЕНТАРНЕ) ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СПРОЩЕНА ПРАВОВА ПРОЦЕДУРА58 
1. Види цивільного судочинства в контексті структури нового ЦПК України58 
2. Про історію наказного провадження81 
3. Сутність судового наказу95 
4. Етапи наказного провадження101 
5. Співвідношення судового наказу та виконавчого напису нотаріуса. Виконання судового наказу119 
Розділ 2. ЗАОЧНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ125 
1. Виникнення та еволюція заочного провадження в цивільному процесі125 
2. Поняття та умови заочного провадження139 
3. Заочний розгляд справи160 
4. Перегляд заочного рішення169 
ЧАСТИНА III. ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ178 
Розділ 1. ПОРІВНЯЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ178 
1. Визнання і виконання рішень іноземних судів як інститут міжнародного цивільного процесу178 
2. Досвід іноземних розвинених країн у визнанні та виконанні рішень іноземних судів196 
3. Проблеми сучасного розгляду справ про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів211 
Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ227 
1. Підвідомчість, підсудність та порядок подання клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів227 
2. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про визнання і приведення до виконання іноземного та арбітражного рішень235 
3. Легалізація рішень іноземних судів як обов`язкова умова їх визнання і виконання261 
4. Публічний порядок при визнанні і виконанні рішень іноземних судів266 
5. Правові підстави визнання і виконання рішень іноземних судів на території України288 
Розділ 3. ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ295 
1. Загальний порядок визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів295 
2. Підготовка справ до судового розгляду і процедура їх розгляду315 
3. Ухвала суду про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду333