Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

3. Нестабільність законодавства і вплив цього фактора на цивільний процес

Другою не менш важливою проблемою цивільного судочинства є нестабільність законодавства, відсутність системності при внесенні змін до нового ЦПК, нечіткість норм ЦПК, яка дає можливість їх двозначного тлумачення.

Про нестабільність нового законодавства свідчить така статистика. Так, новий ЦПК набрав чинності 1 вересня 2005 р., але як до цієї події, так і після неї мають місце виключення норм або внесення змін уже до нового ЦПК, тобто зміни почалися ще до набрання чинності цим нормативним актом. Наприклад, були внесені зміни до нового ЦПК Законом № 2875-ІУ від 08.09.2005 (ВВР, 2005, № 32, ст. 422), Законом № 2747-ІУ від 06.07.2005, (ВВР, 2005, № 35-36, № 37, ст.446).

Слід підкреслити, що не завжди такі зміни вносяться виважено і системно. Наприклад, із нового ЦПК було виключено ст. 9, в якій йшлося про застосування судом норм права інших держав, але цю норму було виключено у зв´язку з набранням чинності Закону України "Про міжнародне приватне право". Однак слід сказати, що у загальних положеннях Закону "Про міжнародне приватне право" повинно бути закріплене лише положення, що іноземні особи, які беруть участь у справах, що розглядаються судами України, можуть клопотати перед судом про застосування при розгляді їх справи норм права іншої держави. Але ж у ст. 9 нового ЦПК йшлося про процедуру, згідно з якою суд при застосуванні норм права інших держав повинен був встановлювати, зміст цих норм, порядок звернення до Мін´юсту, залучення експертів тощо, тобто тут йшлося саме про процесуальну діяльність судді щодо встановлення змісту норм права іноземної держави, а не про права іноземців. Тому така норма повинна бути саме у ЦПК, а не у загальних положеннях Закону України "Про міжнародне приватне право".

Наведені та інші положення, зокрема про внесення змін щодо обов´язкового фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів тощо, свідчать про те, що навіть конституційні положення не є обов´язковими і вони не внесені або виключені з ЦПК.