Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

6. Постановлення судового рішення (ухвали) у попередньому судовому засіданні

Підводячи підсумок, можна зробити такі висновки щодо постановлення судового рішення або ухвали суду у попередньому судовому засіданні, а саме якщо:

1) справа стосується лише сторін, коли позов був визнанийвідповідачем(ами) у повному обсязі. Якщо відповідач визнав лише обставини, а не сам позов, рішення у попередньому судовомузасіданні не може постановлюватися, оскільки за ст. 178 нового
ЦПК особа може відмовитися від визнання обставин в попередньому судовому засіданні, але при цьому вона повинна довести(подати докази), що вона визнала ці обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства, погрози, тяж
кої обставини або обставини, яку визнано такою у результатізловмисної домовленості її представника з другою стороною;

2) сторони дійшли згоди про укладення мирової угоди, умовиякої не суперечать закону, не порушують свободи чи інтересиінших осіб, якщо інтереси однієї із сторін представляє законнийпредставник, дії якого не повинні суперечити інтересам особи, яку
він представляє, адвокат (інший представник), який висловивнамір на укладення мирової угоди не обмежений у повноваженняхна укладення мирової угоди в інтересах особи, яку він представляє;

3) у попередньому судовому засіданні бере участь третя особа зсамостійними вимогами на предмет спору між сторонами, позовякої пред´явлений до обох сторін. Якщо третя особа та сторонидійшли згоди та вважають необхідним укласти мирову угоду,
суддя може її затвердити у попередньому судовому засіданні, якмирову угоду між сторонами. Або може мати місце частковевирішення справи, коли затверджується мирова угода між третьою особою і сторонами, тоді у цій частині провадження у справі закривається. А якщо сторони не дійшли згоди щодо вирішення первісного позову, суддя повинен провести підготовку справи до судового розгляду за ч. 6 ст. 130 нового ЦПК та перейти до стадії судового розгляду, тобто розглянути цю справу по суті;

4) позивач відмовився від позову, така відмова викладена письмово. Зокрема, якщо він особисто подав таку заяву та був присутнім у попередньому судовому засіданні, суддя повинен йомуроз´яснити наслідки відмови від позову (частини 1,2,3 ст. 174,
статті 205—206 нового ЦПК). Якщо заява направлена поштою,підпис позивача на ній повинен бути належним чином оформлений, зокрема, нотаріально, тоді презумується, що нотаріус повинен був як фахівець у галузі права роз´яснити особі наслідки та
кої відмови. Якщо від імені позивача такі дії вчиняє адвокат, судперевіряє чи не обмежений він у своїх повноваженнях;

5) сторони уклали договір (у ЦПК нічого не сказано в якійформі, але на нашу думку, його доцільно письмово оформити якокремий процесуальний акт - договір про передачу справи нарозгляд третейського суду). При передачі спору на вирішення
третейського суду суддя має право на стадії попереднього судового засідання винести ухвалу про залишення заяви без розгляду.

Таким чином, українська схема попереднього судового засідання відрізняється від американської тим, що мають бути присутніми всі особи, які беруть участь у справі, а за американською схемою на попередні засідання запрошуються в основному адвокати , що скорочує судові витрати та втрати часу сторонами та іншими зацікавленими особами. Але головною відмінністю між ними буде положення про те, що судове засідання за американською системою правосуддя розпочнеться лише в тому випадку, коли всі питання щодо отримання і надання суду доказів у справі вирішені і на останній нараді суду з адвокатами формулюється план проведення розгляду справи в суді, включаючи програму полегшення пред´явлення свідчень. Наказ за результатами останньої наради суду перед початком судового розгляду справи може змінюватися виключно для відвернення виявленої несправедливості, тобто його можна вважати практично остаточним.