Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

2. Підготовка справи до судового розгляду у порядку ч. 6 ст.130 нового ЦПК

Якщо на стадії попереднього судового розгляду суд встановить, що визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд повинен постановити ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову та розглядати справу по суті (ч. 4 ст. 174 нового ЦПК), тобто за ч. 5 ст. 130 нового ЦПК, якщо спір не врегульовано у порядку попереднього судового засідання, суд за загальним правилом проводить ряд процесуальних дій, передбачених у пунктах 1-9 ч. 6 ст. 130 нового ЦПК. Хоча такі дії законодавцем ніяк не названі, але їх доцільно назвати "підготовчими". Такий висновок можливо зробити, якщо проаналізувати ст. 143 ЦПК 1963 р., яка мала назву "Дії судді по підготовці справи (до судового розгляду. — Авт.)", тобто дії, зазначені у ч. 6 ст. 130 нового ЦПК, збігаються за своєю суттю із діями, передбаченими у ст. 143 ЦПК 1963 р. та іменувались "підготовчими". Зокрема, до прав відповідача можна віднести висловлювання заперечень проти пред´явленого до нього позову, тому це питання набуває спірності і може уточнюватися судом не тільки у попередньому судовому засіданні.

Після проведення підготовки суд призначає справу до судового розгляду, про що постановляє ухвалу. Тобто за таких умов справа вже розглядається у судовому засіданні по суті. Концепція авторів про наявність (залишення у новому ЦПК) у цивільному процесі такої стадії як "підготовка справи до судового розгляду" (ч. 6 ст. 130 нового ЦПК), хоча її назва не знайшла свого закріплення у ЦПК та його змісті, підтверджується назвою ст. 248 нового ЦПК "Підготовка справи до розгляду" щодо справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою, а також у ст. 253 нового ЦПК, має місце така стадія і в апеляційному провадженні — ст. 301 нового ЦПК, касаційному провадженні - ст. 331 нового ЦПК.

Отже, слід зробити висновок, що інститут стадійності - це загальний інститут цивільного процесуального права, тому він повинен (усі стадії цивільного процесу) знайти своє закріплення у Загальних положеннях (загальній частині) ЦПК, а потім з урахуванням специфіки кожного виду провадження, розкриватися в інших главах ЦПК.

Інститут попереднього судового засідання давно відомий зарубіжним країнам. Так, на нашу думку, до ЦПК України він запозичений з Федеральних правил цивільного провадження СІЛА , але із суттєвими змінами. Так, в американському судочинстві не обмежується кількість попередніх судових засідань для того, щоб подальший судовий розгляд відбувся в одному судовому засіданні. Таке попереднє судове засідання у США розцінюється як стадія підготовки. Виходячи із загального аналізу нового ЦПК України, можна дійти висновку, що за ст. 130 передбачається проведення лише одного попереднього судового засідання.