Цивільний процес України: Проблеми і перспективи

3. Правові ситуації та наслідки, пов`язані з неявкою сторін у попереднє судове засідання

Щодо положення, закріпленого у ч. 8 ст. 130 нового ЦПК, де йдеться про те, що за заявою однієї або обох сторін про неможливість явки до суду проведення попереднього судового засідання може бути відкладено, якщо причини неявки будуть визнані судом поважними, то його однозначно сприйняти важко. Виходячи з аналізу цієї норми, слід зазначити, що тут можливі декілька правових ситуацій, які слід проаналізувати.

По-перше, необхідно розглядати ситуацію, коли позивач не з´явився у попереднє судове засідання і просив суд відкласти розгляд справи у попередньому судовому засіданні, а про причини неявки взагалі не зазначив або якщо і зазначив, то суд визнав їх неповажними. Можливо, що нічого у заяві він не сказав і про те, чи підтримує він свій позов. Тому, коли відповідач з´явився у попереднє судове засідання та визнав позов у повному обсязі, просив постановити рішення по суті вимог у попередньому судовому засіданні, виникає запитання, а як повинен діяти суддя та адвокат, який представляє інтереси відповідача? На це запитання відповідь ЦПК не дає. Представляється, що суд не може у такій ситуації виносити рішення, оскільки право позивача на зміну позовних вимог та їх уточнення буде судом порушене, але це концепція автора, а не чинного законодавства. Тому доречно продовжити регламентацію процесуальних відносин і встановити ті наслідки, які виникатимуть при відсутності позивача та його представника у попередньому судовому засіданні.

По-друге, якщо не з´явиться на попереднє судове засідання відповідач, то офіційний попередній розгляд умов подальшого вирішення справи знов-таки втрачає свій сенс, оскільки правова позиція відповідача має безпосередній вплив на рішення суду. Тому і в цьому випадку доцільно переносити слухання у попередньому судовому засіданні.

Однак автор вважає, що у таких ситуаціях суд може вирішувати клопотання про витребування доказів від третіх осіб, оскільки це положення відповідає ст. 129 Конституції і сприяє скорішому вирішенню справи.

Щодо редакції ч. 9 ст. 130 нового ЦПК, то її зміст також сприймається неоднозначно. Так, спочатку у цій нормі йдеться про неявку у попереднє судове засідання сторони без поважних причин або неповідомлення нею про причини неявки, але тут робимо акцент на неявці однієї із сторін, оскільки при відсутності обох сторін попереднє судове засідання має розцінюватися таким, що не відбулось.