Житлове право України
Галянтич М.К.

Житлове право України

Навчальний посібник. - К: Юрінком Інтер, 2008. - 528 c.

У навчальному посібнику на основі житлового законодавства викладаються систематизовані знання у житловій сфері, необхідні для вивчення дисципліни «Житлове право України». Провадиться порівняльний аналіз чинних правових норм, пояснюється їх сутність і можливості практичного застосування. Узагальнено зиачний обсяг нормативно-правових актів і досвід їх застосування, проаналізована наукова література з найважливіших проблем житлового права.

Розглянуто права і обов’язки суб’єктів житлового права. Окрема увага приділена відповідальності у житловій сфері, правовим підставам виселення громадян із житла та питанням захисту майнових та особистих немайнових прав у житловій сфері

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та широке коло громадян, які цікавляться питаннями житлового права України.

ВСТУП
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
§ 1. Поняття житлового права та його предмет
§ 2. Методи житлового права17 
§ 3. Джерела житлового права29 
§ 4. Місце житлового права у правовій системі51 
Глава 2. УЧАСНИКИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН58 
§ 1. Громадяни України та інші фізичні особи як суб’єкти житлових правовідносин58 
§ 2. Уповноважені учасники житлових відносин44 
Глава 3. ОБ’ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВ. ЖИТЛОВИЙ ФОНД62 
§ 1. Юридична класифікація жилих будинків і приміщень62 
§ 2. Спеціалізований житловий фонд74 
§ 3. Вимоги, що ставляться до жилих приміщень78 
§ 4. Зміни у складі житлового фонду88 
Глава 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У ДЕРЖАВНОМУ ТА КОМУНАЛЬНОМУ ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ99 
§ 1. Загальна характеристика законодавства щодо реалізації прав громадян на житло державного житлового фонду99 
§ 2. Правові підстави для заселення жилих приміщень у будинках державного і комунального житлового фонду110 
Глава 5. ВИНИКНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ В БУДИНКАХ (КВАРТИРАХ) ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ113 
§ 1. Загальна характеристика реалізації права власності на житло113 
§ 2. Право спільної власності на квартиру (будинок)137 
Глава 6. ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО156 
§ 1. Будівництво житла156 
§ 2. Отримання безхазяйної нерухомої речі161 
§ 3. Купівля житла165 
§ 4. Договір міни та обміну жилими приміщеннями174 
§ 5. Договір дарування житла183 
§ 6. Довічне утримання (догляд) та рента житла187 
§ 7. Договір застави (іпотеки) житла199 
§ 8. Приватизація державного житлового фонду204 
Глава 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ233 
§ 1. Договір найму соціального житла та комерційного найму (оренди) жилого приміщення233 
§ 2. Права і обов’язки сторін за договором найму жилого приміщення268 
§ 3. Оплатність користування житлом275 
§ 4. Договір піднайму жилого приміщення282 
§ 5. Інші правові підстави користування житлом289 
§ 6. Збереження права на жиле приміщення державного чи комунального житлового фонду за громадянами у разі їх тимчасової відсутності297 
Глава 8. ПРИПИНЕННЯ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН. ВИСЕЛЕННЯ ГРОМАДЯН З ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ308 
§ 1. Загальні підстави припинення житлових правовідносин308 
§ 2. Припинення права власності на житло313 
§ 3. Виселення у зв`язку з капітальним ремонтом будинку334 
§ 4. Правові наслідки виселення громадян із жилих приміщень345 
Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ УТРИМАННЯ ПРИВАТНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ362 
§ 1. Житлові та житлово-будівельні кооперативи362 
§ 2. Правове становище співвласників квартир багатоквартирного жилого будинку374 
Глава 10. ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН395 
§ 1. Особливості охорони та захисту житлових прав395 
§ 2. Особливості цивільно-правової відповідальності за порушення у житловій сфері414 
§ 3. Характеристика спорів, що розглядаються в судовому порядку435 
ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА479 
СЛОВНИК492