Особисті немайнові права юридичних осіб
Федюк Л. В.

Особисті немайнові права юридичних осіб

Монографія. - Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. - 500 c.

Монографія присвячена комплексному дослідженню особистих немайнових прав юридичних осіб та детальному аналізу кожного з особистих немайнових прав, що можуть належати юридичній особі. У книзі розглядаються питання розвитку даних прав у науці цивільного права та законодавстві, поняття та види особистих немайнових прав юридичних осіб, серед яких аналізуються права на найменування, на місцезнаходження, на ділову репутацію, на індивідуальність, на конкуренцію, на діяльність та інформативні права.

Монографія розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, докторантів, аспірантів та студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних і правозастосовних органів, посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, може бути сприйнята широким загалом читачів.

ПЕРЕДМОВА11 
РОЗДІЛ 1. ГЕНЕЗА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ14 
1.1. Розвиток особистих немайнових прав у цивілістичній науці14 
1.1.1. Наукові праці в сфері особистих немайнових прав юридичних осіб14 
1.1.2. Становлення вітчизняної доктрини особистих немайнових прав19 
1.1.3. Сучасний розвиток науки про особисті немайнові права33 
1.2. Розвиток законодавчого регулювання особистих немайнових відносин юридичних осіб48 
1.2.1. Зародження законодавчого регулювання особистих немайнових відносин48 
1.2.2. Цивільний кодекс України як унікальний законодавчий акт у сфері особистих немайнових прав52 
1.3. Концептуальні підходи до особистих немайнових відносин як предмету цивільного права60 
1.3.1. Теорії особистих немайнових відносин60 
1.3.2. Підгалузь особистих немайнових прав81 
РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ95 
2.1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб95 
2.1.1 Особисте немайнове право та інші терміни95 
2.1.2. Визначення особистих немайнових прав юридичних осіб107 
2.1.3. Ознаки особистих немайнових прав юридичних осіб115 
2.2. Система особистих немайнових прав у цивілістиці135 
2.2.1. Системний підхід до особистих немайнових прав135 
2.2.2. Зміст поняття системи140 
2.2.3. Будова та функціонування системи150 
2.3. Взаємозв’язки елементів системи особистих немайнових прав161 
2.3.1. Внутрішні зв’язки особистих немайнових прав юридичних осіб161 
2.3.2. Зовнішні зв’язки особистих немайнових прав юридичної особи170 
2.4. Класифікація особистих немайнових прав юридичних осіб182 
РОЗДІЛ 3. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ200 
3.1. Особисте немайнове право на найменування юридичних осіб200 
3.1.1. Поняття найменування юридичної особи200 
3.1.2. Особисте немайнове право на найменування та його зміст216 
3.1.3. Захист особистого немайнового права на найменування222 
3.2. Право на місцезнаходження юридичної особи227 
3.2.1. Поняття місцезнаходження227 
3.2.2. Право на місцезнаходження232 
3.3. Право на ділову репутацію юридичної особи246 
3.3.1. Поняття ділової репутації юридичної особи246 
3.3.2. Право юридичної особи на ділову репутацію та його зміст262 
3.3.3. Захист особистого немайнового права на ділову репутацію270 
3.4. Інформативні права юридичної особи286 
3.4.1. Особисте немайнове право на інформацію287 
3.4.2. Особисте немайнове право на таємницю309 
РОЗДІЛ 4. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ348 
4.1. Особисте немайнове право юридичної особи на індивідуальність348 
4.2. Особисте немайнове право юридичної особи на конкуренцію378 
4.3. Особисте немайнове право юридичної особи на вільну діяльність396 
ВИСНОВКИ421