Особисті немайнові права юридичних осіб

3.3. Право на ділову репутацію юридичної особи

Наступним особистим немайновим правом юридичної особи, яке закріплене в цивільному законодавстві, є право на ділову репутацію. В статті 94 Цивільного кодексу воно називається як право юридичної особи на недоторканність її ділової репутації. Ділова репутація була об’єктом цивільних правовідносин ще до того, як особисті немайнові права стали повноцінним предметом цивільного права. В науці дехто відносить ділову репутацію до майнової сфери, хтось даний термін пов’язує з іншими поняттями. Тож нам, насамперед, слід відмежувати ділову репутацію від суміжних термінів, дослідити її поняття та ознаки.