Особисті немайнові права юридичних осіб

3.1. Особисте немайнове право на найменування юридичних осіб

Для цивільних відносин важливе значення має проблема виділення конкретної юридичної особи серед великої кількості їх учасників. Юридична особа вступає у цивільні правовідносини певним чином виділяючись, ідентифікуючи себе серед інших учасників цивільного обороту, набуває і здійснює права та обов’язки від свого імені. Згідно ст. 90 ЦК України юридична особа має своє найменування, яке, на нашу думку, є немайновим благом. Тож першим особистим немайновим правом юридичної особи, яке ми розглянемо, буде право на найменування. Щоб дослідити дане право, необхідно проаналізувати саме поняття найменування, відмежувати його від інших термінів, що тісно переплітаються з ним.