Особисті немайнові права юридичних осіб

3.2. Право на місцезнаходження юридичної особи

Наступним особистим немайновим правом юридичної особи, яке відображається в цивільному законодавстві, є її місцезнаходження. Поряд з найменуванням місцезнаходження юридичної особи виконує індивідуалізуючу функцію організації, і тим самим дозволяє виділити конкретну юридичну особу серед усієї маси функціонуючих організацій. При цьому в системі засобів індивідуалізації воно грає далеко не останню роль. Так, для індивідуалізації юридичної особи не тільки важливо знати його найменування, а й володіти інформацією про територіальне розміщення юридичної особи, зокрема його органів управління, інших структурних підрозділів, його майна.