Особисті немайнові права юридичних осіб

3.4. Інформативні права юридичної особи

У Цивільному кодексі України спеціально для юридичних осіб передбачені інформативні права. В статті 94 вказано, що юридична особа має право на інформацію та на таємницю кореспонденції, і віднесені вони до особистих немайнових прав.