Інтелектуальна власність і компютерне авторське право
Антонов В.М.

Інтелектуальна власність і компютерне авторське право

Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2006. - 520 c.

Розглядаються питання та проблеми стосовно фундаментальних понять інтелектуальної власності та комп'ютерного авторського права в Україні: основні поняття; нормативно-правова база; організації, що захищають авторські і суміжні права; міжнародна система охорони інтелектуальної власності, комп'ютерне авторське право, Інтернет і питання права; системи захисту інтелектуальної власності тощо.

Наводяться приклади охоронних документів, договорів, контрактів та судовий порядок захисту, а також посилання на Веб-сайти стосовно питань, що розглядаються. 

Видання можуть використовувати як студенти вищих та середніх навчальних закладів, так і спеціалісти у галузі прогресивних інформаційних технологій.

Вступ
Глава 1. ІНТЕЛЕКТ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ10 
1.1. Характеристика основних понять10 
1.2. Поняття інтелектуальної власності та система її правової охорони16 
1.3. Історія та еволюція авторського права25 
1.4. Основні функції та принципи авторського права28 
1.5. Об’єкти авторського права47 
Глава 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА51 
2.1. Загальна характеристика51 
2.2. Конституція України, Кримінальний кодекс та Кодекс України про адміністративні правопорушення стосовно питань захисту інтелектуальної власності54 
2.3. Правова база в сфері охорони використання комп’ютерних програм та баз даних58 
Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ АВТОРСЬКІ І СУМІЖНІ ПРАВА67 
3.1. Організації України67 
3.2. Міжнародні організації76 
3.3. Концепція розвитку стосунків з Європейським Союзом у галузі авторського права і суміжних прав76 
3.4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу у галузі авторського права і суміжних прав78 
Глава 4. МІЖНАРОДНА СИСТЕМА ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ90 
4.1. Значення міжнародної співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності для України90 
4.2. Основні завдання і напрями діяльності міжнародної системи охорони інтелектуальної власності 92 
4.3. Всесвітня організація інтелектуальної власності94 
4.4. Міжнародні договори та угоди у сфері охорони промислової власності ВОІВ103 
4.5. Міжнародні конвенції і договори з охорони авторського права і суміжних прав114 
4.6. Регіональні міжнародні організації з питань охорони інтелектуальної власності125 
4.7. Участь України у створенні та діяльності Міждержавної ради з питань охорони промислової власності країн Співдружності Незалежних Держав (СНД)128 
4.8. Євразійська патентна конвенція, її мета і завдання. Євразійська патентна організація131 
4.9. Багатосторонні і двостороння міжнародна співпраця у сфері охорони інтелектуальної власності133 
4.10. Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо-нормативної бази у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні137 
4.11. Участь України в міжнародній співпраці з питань стандартизації у сфері охорони промислової власності139 
4.12. Міжнародна співпраця у створенні та вдосконаленні національного патентно-інформаційного фонду та довідково-пошукового апарату140 
4.13. Участь України в міжнародних програмах підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з охорони інтелектуальної власності142 
4.14. Участь неурядових і громадських організацій України в міжнародній співпраці у сфері охорони інтелектуальної власності144 
4.15. Співпраця з Всесвітньою торговельною організацією145 
Глава 5. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І КОМП’ЮТЕРНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА147 
5.1. Основні охоронні документи147 
5.2. Авторський договір148 
5.3. Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і мистецтва161 
5.4. Судовий порядок захисту прав на об’єкт інтелектуальної власності173 
Глава 6. МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ188 
6.1. Фактор часу при оцінці окупності і реалізації об’єктів188 
6.2. Оцінка ризику209 
6.3. Метод аналізу чутливості211 
6.4. Основи методології вартісної оцінки інтелектуальної власності216 
Глава 7. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ АВТОРСЬКЕ ПРАВО230 
7.1. Поняття, завдання та напрямки правового регулювання у сфері інформаційних відносин232 
7.2. Теоретична концепція розвитку інформаційного законодавства236 
7.3. Правовий статус учасників у сфері інформаційних відносин241 
7.4. Права та обов’язки учасників інформаційних відносин 251 
7.5. Дослідження проблем глобальної інформаційної мережі Internet у США та країнах Європи, формування законодавства у цій сфері265 
7.6. Шляхи формування і розвитку законодавства України у сфері інформаційних відносин269 
Глава 8. ІНТЕРНЕТ І ПИТАННЯ ПРАВА279 
8.1. Загальні положення279 
8.2. Право та Інтернет281 
8.3. Доступ до Інтернет284 
8.4. Проблема відповідальності інформаційних провайдерів286 
8.5. Захист сайтів в Інтернет289 
8.6. Іменне право298 
Література307 
Тезаурус313 
АнтоновоЛОГІЯ — Закони автора книги стосовно інтелектуальної власності і комп’ютерного авторського права370