Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування
Весельський В.К., Пясковський В.В.

Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування

Навчальний посібник. - К: КНТ, 2007. - 265 c.

У посібнику проведено комплексний юридичний аналіз злочинів у сфері торгівлі людьми, розкрито зміст основних елементів їх криміналістичної характеристики та викладені особливості виявлення і розслідування їх початкового етапу. Праця ґрунтується на великій емпіричній базі; подано методичні рекомендації та поради для правоохоронців.

Розрахований на студентів, слухачів, аспірантів і професорсько-викладацький склад юридичних навчальних закладів, працівників суду, прокуратури, слідчих та працівників оперативних підрозділів МВС України, СБУ, працівників інших недержавних органів, адвокатів та інших осіб, зацікавлених у протидії торгівлі людьми.

ВСТУПНЕ СЛОВО 
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  
§1. Поняття торгівлі людьми 
§2. Способи вчинення торгівлі людьми 
§3. «Слідова картина» торгівлі людьми 
§4. Характеристика особи потерпілого 
§5. Характеристика особи злочинця 
ГЛАВА 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ І РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
§1. Виявлення ознак торгівлі людьми 
§2. Обставини, що підлягають встановленню 
§3. Типові слідчі ситуації та основні напрямки розслідування на початковому етапі 
§3. Типові версії у справах про торгівлю людьми 
ГЛАВА 3. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ У СПРАВАХ ПРО ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ 
§1. Допит свідків і потерпілих 
§2. Допит підозрюваних 
§3. Обшук і виїмка 
ВИСНОВКИ 
Додаток 1. Типовий перелік питань, що підлягають з’ясуванню при допитах потерпілих від торгівлі людьми 
Додаток 2. Зведені дані анкетування практичних працівників правоохоронних органів та громадян у зв’язку з розробкою методики розслідування торгівлі людьми  
Додаток 3. Зведені дані вивчення 52 кримінальних справ у зв’язку з розробкою методики розслідування торгівлі людьми 
Додаток 4. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 
Додаток 5. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ